Obvyklé zainteresované strany

Tato stránka je kapitolou šablony Akce maturitního ročníku.

Maturitní třída, studenti – jedná se o hlavní aktéry, kteří prožijí svůj poslední školní rok na střední škole. S dospělostí přichází i první zodpovědnost, třeba v podobě náročné organizace tohoto roku, který obnáší spoustu nejrůznějších činností, zážitků a vzpomínek.

Třídní učitel/ka – by měl být nápomocen pro usměrňování celého kolektivu třídy. Pomoci s organizací a rozdávat rady a zkušenosti z předchozích let. Zároveň je také osobou, se kterou se třída loučí.

Ředitel/ka školy a vedení školy – V některých případech právě vedení školy zabezpečuje oficiální termíny stužkovacích večírků, plesů apod. V případě spojených reprezentačních a stužkovacích plesů, je hlavním schvalovatelem zábavy a programu. Je autoritou, u které je nutné mít svolení k jakémukoliv narušování výuky (například během posledního zvonění)

Rodiče a vůbec celé rodiny studentů – jedná se o hlavní sponzory tohoto velkého roku. Ale zároveň jsou příjemci těchto důležitých okamžiků spolu se svými potomky.

Dodavatelé služeb – jedná se o nejrůznější pronajímatele prostorů až po poskytovatele různých služeb.

  • Fotograf
  • Kameraman
  • Prostory pro ples/večírek/tablo
  • Zvukař
  • Kapela
  • Moderátor
  • Hosté programu
  • Dodavatelé květin, šerp, šatů,
  • Ceny do tomboly (koupené nebo od sponzorů)
  • A další..

Pokračovat na další kapitolu Nejčastější rizika a chyby.
Zpět na přehled obsahu šablony
Akce maturitního ročníku.

Vylepšete komentářem tento obsah.