Možné přístupy a strategie projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Koupě bytu.

Koupi bytu je možné provést dvěma hlavními způsoby:

  1. Koupit byt sám, bez zprostředkovatele
  2. Koupi bytu provést prostřednictvím realitní kanceláře

1. Pokud byt kupujeme sami

Klady

+        finanční úspora – neplatíte zprostředkovateli za provizi spojenou s nákupem bytu

+        máme nad celou transakcí větší kontrolu a větší možnost ovlivnění průběhu (popř. můžeme více ovlivnit celkový proces koupě – finální znění kupní smlouvy apod.)

+        vypořádání se sám s úkolem a zvládnutí nové výzvy

+        nové znalosti a zkušenosti

Zápory

-       Náročnější na čas

-       Potřeba domluvit a koordinovat všechny aktéry, kteří jsou do nákupu zapojení – prodávající, právník, banka atd.

-       Vyšší míra rizika, právní vady, podvodná jednání

-       Menší nabídka bytů pro samotný nákup než přes realitní kanceláře

-       Zorientovat se v cenách bytů v dané lokalitě

-       Chybí zkušenosti s nákupem

2. Koupě bytu přes realitní kancelář (RK)

Klady

+        Značná úspora času při koupi bytu přes RK

+        Doporučení a vyhledání bytu dle Vašich požadavků – dobrá orientace na trhu nemovitostí

+        Ověření nemovitosti, kdy RK ověří, zda jsou v pořádku vlastnická práva – zástava bytu, věcné břemeno, konkurzní řízení, ověření totožnosti prodávajícího atd.

+        RK zkontroluje technický stav bytu

+        RK dohlíží na vypořádání kupní ceny

+        Konzultace a pomoc při financování úvěrem

+        RK zprostředkuje všechny služby a podklady smluv: rezervační a zprostředkovatelská smlouva, smlouva kupní (budoucí) a smlouva o úschově, návrh na vklad do katastru nemovitostí, předávací protokol, přiznání k dani z převodu nemovitosti a další dokumenty

+        RK zajistí a zprostředkuje právní služby

Zápory

-       Vyšší cenová náročnost při koupi bytu přes RK, provize se pohybuje okolo 2 až 5 % (při prodeji levných objektů jako např. garáže je podmíněna minimální částkou – např. min. 15.000 Kč)

-       Nabídka různých RK se může lišit, stejně jako kvalita jejich služeb

-       RK se může snažit prodat a doporučit byt, jehož koupě není za daných podmínek pro kupujícího výhodná

-       Technická kvalita bytu nemusí odpovídat uváděným kritériím RK

-       Ani využití služeb RK nemusí znamenat, že se zcela vyhnete ztrátě svých peněz (ať už podvodem, pochybením, souhrou okolností – např. i u renomovaných RK došlo k případům, kdy kupující přišel o peníze za rezervaci, když se vyskytly právní vady u kupovaného bytu)

-       Je vhodné si RK a realitního makléře ověřit

Poznámka

V úvahu přichází i možnost koupit nový byt přímo v novostavbě od developera. Tuto situaci šablona podrobněji neřeší, bude však podobná variantě vlastního nákupu. Stejně tak zde není řešen nákup např. v dražbě.

Alternativy k nákupu bytu pro vlastní potřebu

  • Dlouhodobý pronájem
  • Obecní byt

Pokračovat na další kapitoluObvyklé zainteresované strany.
Zpět na přehled obsahu šablony Koupě bytu.

Partnerem tématu Koupě bytu je Ing. David Herbinger, odhadce nemovitostí a realitní poradce: nabízí odhady a znalecké posudky v oboru nemovitostí a dále realitní poradenství pro prodávající, kupující a investory do nemovitostí atp.

Vylepšete komentářem tento obsah.