Nejčastější rizika a chyby letní brigády v zahraničí

Tato stránka je kapitolou šablony Letní brigáda v zahraničí (EU).

Rizika častokrát nemůžete ovlivnit svým působením, pouze můžete zmírnit rozsah jejich důsledků tím, že s nimi budete seznámeni, budete s nimi počítat a uděláte i něco málo proto, abyste se jich vyvarovali nebo popřípadě alespoň psychicky na ně připravili.
Oproti tomu chyby pramení spíše z Vašeho opomenutí nebo nedostatečné informovanosti, a proto si na ně zaděláváte sami, aniž byste si to uvědomovali. V následujícím textu se proto snažíme objasnit ty nejčastější chyby, kterých je dobré se vyvarovat.

Rizika

Neexistující agentury a zaměstnavatelé
Je velmi důležité si vždy zjistit maximální množství informací o agentuře, nebo o Vašem budoucím zaměstnavateli. Vyhledávejte co největší množství recenzí na internetu, zjistěte si, kdo v minulých letech s danou agenturou vycestoval, pracoval u daného zaměstnavatele a poptejte se na vše, co Vás zajímá.

Nečestnost zaměstnavatele
Ptejte se lidí, co u něj pracovali. Zjistěte si o něm všechny informace. Ptejte se zaměstnavatele na ubytování, jestli na něj přispívá, nebo ho hradí celé, jestli nedošlo k nějakým problémům u Vašich předchůdců. Další důležitou věcí je samotná práce: zjistěte si, jaká je pracovní doba, zda po nějaké době bude zaměstnavatel vyžadovat přesčasy, jak často vyplácí mzdu, popřípadě jestli odpracované hodiny někomu nesnižoval až do bodu, že skoro nepracoval. Zda vyplácel slíbenou mzdu v celé výši a platil řádně a včas. Jestli nebyl problém v podobě vyhození ze zaměstnání bez udání důvodu. Zda nebyl až moc temperamentní atd.

Krachující dopravní společnosti
Léto v roce 2010 se stalo osudné společnosti Skyeurope, dále vybuchla sopka na Islandu, která měla katastrofální dopad na leteckou dopravu v Evropě, kdy přestaly létat společnosti ze dne na den. Proto je velmi důležité sledovat zprávy o dění ve světě, aby se Váš návrat domů neprodloužil o několik nocí strávených na letišti, nebo aby Vám bylo umožněno se dostat domů.

Nenalezení práce
Pokud vyjíždíte do zahraničí bez agentury a nemáte sjednanou práci, ale chcete si ji najít až přímo na místě, musíte počítat s tím, že existuje pravděpodobnost, že nenaleznete práci. Opět je velmi důležité zjistit si informace předem. Zda se země nepotýká s obrovskou nezaměstnaností, zda je oblast vůbec turisticky zajímavá, zda se tam nacházejí podniky, které nabízejí práci atd.

Odlišné kulturní zvyky
Ne všechny země mají stejné normy týkající se pitné vody a jídla. Také se může stát, že Vaše zažívání nebude zrovna nejlépe reagovat na místní vodu a jídlo. Proto byste si pro první týdny měli zaopatřit léky, které zmírní následky, nebo si kupovat pouze balenou vodu.

Výkyvy počasí a extrémy počasí
Na ty se můžete připravit pouze tím, že si přibalíte deštník proti dešti či nadměrnému slunci. V extrémním případě se může jednat o zemětřesení, tsunami, výbuch sopky nebo enormní horka, ale takové situace jsou velice málo pravděpodobné.

Nadsazená očekávání
Předem si definujte Vaše cíle a přání a pokuste se je přiblížit realitě, ať nejste po příjezdu zklamáni či rozčarováni ze situace, která panuje na místě.

S podobnými riziky se můžete setkat i u nás, ale je potřeba s nimi počítat a být s nimi seznámen. Přesto vždy nad těmito hrozbami převažují hluboké zážitky a dojmy, které byste jinak nezískali.

Chyby

Nevhodná agentura
Opět jsou důležité recenze a informace od lidí, kteří s agenturou již byli v kontaktu. U agentury je možné, že krachuje, pouze bere peníze a dále nemá zájem se o Vás v cizině již více starat, pouze Vám zprostředkuje cestu do zahraničí a předá někomu jinému.

Podceněné jazykové znalosti
Před samotným výjezdem je důležité si zkusit, zda na to máte vůbec jazykově. Zda máte alespoň minimální úroveň cizího jazyka, dokážete říct základní věci důležité pro život a porozumíte svému zaměstnavateli.

Nedostatečné finanční prostředky v cizí měně
Musíte mít finance v měně dané země na přepravu do místa pobytu, na jídlo a ubytování během prvních dnů, kdy ještě nedostáváte výplatu atd.

Chybný výběr země
Zjistěte si informace o dění ve vybrané zemi: zda se nepotýká s nezaměstnaností, ekonomickou krizí, nebo tam nepropukly neočekávané situace ve formě povstalců bojujících proti politické situaci v zemi.

Nedostatek informovanosti před výjezdem

Nedostatečné ověření informací před odjezdem

Neznalost kulturních zvyků
Každý národ má svou mentalitu, svůj typický vzorec chování, něco, co ho odlišuje od ostatních, a proto byste s těmito věcmi měli být předem seznámeni. Měli byste znát gesta, která jsou pro daný národ hanlivá či urážlivá, abyste je třeba omylem nevhodně nepoužili. Měli byste si také být vědomi, že něčí reakce mohou být například horlivější.

Uspěchaná příprava
Je dobré si na přípravu vyhradit určitý čas a nic neuspěchat; hlavně ne věci, které se týkají Vaší práce a agentury.

Pokračovat na další kapitoluPříklad rozpočtu.
Zpět na přehled obsahu šablony Letní brigáda v zahraničí (EU).

Vylepšete komentářem tento obsah.