Cíle a přínosy projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Organizace sportovního turnaje.

Možné přínosy projektu pořádání amatérského sportovního turnaje:

  • zábava a relaxace
  • setkání s přáteli, spolupracovníky
  • akce uspořádaná jako neformální setkání s obchodními partnery, zaměstnanci apod.
  • na základě společně prožitého dne a společných zážitků navázání bližších kontaktů
  • možnost pravidelných setkávání
  • porovnání sportovní výkonnosti, určení nejlepšího
  • podpora zdravé soutěživosti, povzbuzení k lepším sportovním výkonům

Příklad SMART cíle projektu:

  • Uspořádat nohejbalový turnaj během srpna 2012 s poplatkem do 200 Kč za tým.

Pokračovat na další kapitoluMožné přístupy a strategie projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony
Organizace sportovního turnaje.

Vylepšete komentářem tento obsah.