Možné přístupy a strategie projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Organizace sportovního turnaje.

Turnaj se dá organizovat s větším důrazem na:

1. Pohoda a zábava

Výhody organizace turnaje se zaměřením na zábavu a pohodovou atmosféru:
+ není třeba zajišťovat rozhodčí
+ finančně méně náročné
+ při neočekávaných organizačních problémech účastníci rádi pomohou
+ dobrá atmosféra (hráči se sešli, aby se pobavili)

Nevýhody:
- možnost neshod při sporných momentech
- možnost snížené motivace a soutěživosti

2. Co nejspravedlivější určení nejlepšího sportovce

Výhody organizace turnaje se zaměřením na výkon a určení nejlepšího sportovce:
+ sporné momenty nenastanou, rozhoduje rozhodčí
+ velká motivace účastníků, kvalitní sportovní soutěžení

Nevýhody:
- vyšší finanční náročnost
- možnost přemotivovanosti účastníků a z toho pramenících sporů a poškození osobních vztahů (problém pokud jde např. o klienty )

Pokračovat na další kapitoluObvyklé zainteresované strany.
Zpět na přehled obsahu šablony
Organizace sportovního turnaje.

Vylepšete komentářem tento obsah.