Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace

Tato stránka je kapitolou šablony Organizace sportovního turnaje.

U tohoto projektu si nejsme vědomi toho, že by podléhal nějaké právní úpravě, kterou by bylo nutné zmiňovat nebo zdůrazňovat. Výjimkou by mohla být situace, kdy by se turnaje účastnily i děti, za něž má organizátor větší odpovědnost než při volnočasové aktivitě dospělých. Pokud jde o firemní turnaj pro zaměstnance, vymezte jasně charakter akce – bude případný úraz pracovním úrazem nebo se na něj bude pohlížet jako na úraz ve volném čase?

Pokračovat na další kapitoluDalší doporučení (informační zdroje, firmy, atp.).
Zpět na přehled obsahu šablony
Organizace sportovního turnaje.

Vylepšete komentářem tento obsah.