Nejčastější rizika a chyby pořádání dětského dne

Tato stránka je kapitolou šablony Pořádání dětského dne.

Rizika většinou nemůžete ovlivnit svým jednáním. Můžeme pouze zmírnit rozsah jejich důsledků tím, že s nimi budeme obeznámeni a budeme s nimi počítat, popřípadě uděláme něco málo proto, abychom se jich vyvarovali.

Chyby častokrát pramení spíše z našeho chybného počínání nebo nedostatečné informovanosti, a proto si na ně zaděláváme už sami dopředu, aniž bychom si to mohli uvědomit. V následujícím textu se proto snažíme objasnit ty nejčastější chyby, kterých je dobré se vyvarovat a rizika se kterými je potřeba počítat.

Rizika

 • Špatné počasí – Počasí se nedá poručit, a pokud plánujete dětský den pod širým nebem, je dobré myslet na plán B, kam by se akce mohla přesunout v případě nepříznivého počasí.
 • Úrazy a zranění (nedostatečná bezpečnost) – Akce je určena dětem, proto je nutné počítat s  bezpečností i pro ty nejmenší a mít k dispozici zdravotníka v případě úrazu. Úrazy mohou vzniknout, i pokud např. dospělí používají atrakce určené svou konstrukcí jen dětem. V případě vážných zranění může dojít k poškození dobrého jména firmy a k postihům osob podle trestněprávní odpovědnosti.
 • Nespolehliví dodavatelé (animátoři, zázemí areálu, …) – Obzvláště při premiéře takovéto akce, kdy ještě nejsou dodavatelé z Vaší strany prověřeni, je dobré mít v záloze připravené náhradní nouzové řešení. Doporučujeme pečlivě vybírat dodavatele s časovým předstihem a mít zjištěné reference od jiných klientů. Nejen u větších a dražších akcí se silně doporučuje, aby byla dohoda jasně ošetřena smlouvou a odsouhlasena z obou stran. To zadavateli umožňuje např. uplatnit dohodnuté sankce při nespokojenosti nebo hrubém neplnění.
 • Nedostatečná kapacita areálu nebo málo organizátorů – Této situaci lze předejít, když provedete průzkum plánované návštěvnosti ještě před naplánováním místa konání akce. A počtu plánovaných návštěvníků kapacitu přizpůsobíte.  Můžete také umožnit vstup pouze těm, kteří svou účast řádně potvrdili předem.
 • Nezvaní hosté – Abychom předešli „černým pasažérům“ , postačí dobrá kontrola u vchodu do areálu (zaměstnanecké kartičky) a dobře osvědčené razítkování na ruce při vstupu na akci. Modernější variantou mohou být různé jednorázové plastové nebo papírové náramky, které lze zaměstnancům a jejich dětem rozdat již před plánovanou akcí.
 • Obtěžování okolí hlukem nebo odpadky

Chyby

 • Špatná organizace – Špatná organizace může vyústit v chaos, kdy si každý bude dělat, co chce, kdy chce a jak chce, platí to hlavně u dětí. Může vést k velkým časovým prodlevám, kdy se může posunout samotný začátek akce, či dojde k narušení návaznosti různých činností. Špatná organizace souvisí i s nepřipraveností, pokud dětský den ve vaší firmě organizujete poprvé, ne vždy počítáte s každou drobností, která ale může mít důležité důsledky. Pokud máte vše zařizováno agenturou, je dobré si ověřit, zda má dostatek zkušeností a není spíše známá svou špatnou organizací.
 • Málo zábavný program – Pokud program nebude zábavný, budou děti rozmrzelé a budou spíše zlobit než soutěžit a bavit se. S tím může souviset i rozmrzelost rodičů, kteří rozhodnou o dřívějším odchodu z dětského dne. Proto je důležité si projít nabízený program a jednotlivé hry předem. Pokud vytváříte program sami, sázejte spíše na typická lákadla a osvědčené hry zaručující úspěch a úsměv dětí. Důležitá je inspirace od zaměstnanců s dětmi. V prvních letech může být lepší varianta na klíč a následná inspirace do dalších let.
 • Neupozornění na zásady bezpečnosti a dohled nad dětmi
 • Chybějící povolení k pronájmu pozemku, pořádání akce (od městského úřadu atp.)
 • Neproškolená obsluha a pořadatelé, organizátoři
 • Nedodržování zásad požární bezpečnosti

Pokračovat na další kapitoluPříklad rozpočtu a finance projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony
Pořádání dětského dne.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123