Právní úprava pořádání dětského dne

Tato stránka je kapitolou šablony Pořádání dětského dne.

1. Odpovědnost za děti
Jako pořadatel akce musíte vhodným způsobem zajistit bezpečnost nejen dětí, ale i všech ostatních účastníků akce. Děti by se měly účastnit jen v doprovodu svých rodičů a vy byste měli varovat rodiče, že jsou povinni na své děti dohlížet a odpovídají za ně a jejich bezpečnost. Ani tím se však pravděpodobně nezbavujete odpovědnosti za bezpečnost a měli byste ve vlastním zájmu udělat vše potřebné pro to, aby akce byla pro všechny účastníky bezpečná.

2. Licenční smlouva k hudbě – Jestliže hodláte veřejně pouštět jakoukoli hudbu, ke které nemáte autorovo oprávnění, je třeba zaplatit autorské odměny za tuto licenci k užití. Smlouvu lze uzavřít i na jednorázovou akci. O licenční smlouvu můžete požádat na stránkách OSA (Ochranný svaz autorský).
Smlouva zabezpečuje legální užití hudebních děl z celého světa a není rozhodující objem odehrané hudby.
Pronajatý DJ nebo hudebník si licenci k hudbě zajišťuje individuálně a na vlastní náklady.

3. Smlouvy s dodavateli

4. Zdravotník na akci
Ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 11 zdravotníkem na akci může být osoba, která:

  • má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka,
  • fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci,
  • a student lékařství po ukončení třetího ročníku

Ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 11 pořadatel je povinen na akci zajistit:

  • vybavení lékárničky podle druhu akce,
  • péči praktického lékaře dostupného z místa konání akce.
  • vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků a uložení těchto záznamů po dobu 6 měsíců od skončení akce.
  • informovat zákonného zástupce dítěte o zdravotních potížích, úrazech.

Pokračovat na další kapitoluDalší doporučení (informační zdroje, firmy, atp.).
Zpět na přehled obsahu šablony
Pořádání dětského dne.

Vylepšete komentářem tento obsah.