Přechod firmy na euro

Rychlý přehled projektu

Název projektu: Přechod na euro
Délka trvání: cca 1,5 roku
Složení týmu:
vlastník podniku, manažer, finanční analytik, účetní, koordinátor jednotlivých částí projektu, skupina zaměstnanců vyčleněná k realizaci
Velikost týmu: 1 a více
Popis projektu:
Šablona je určena pro podniky, organizace a živnostníky, v případě, že se Česká republika rozhodne přijmout a do oběhu zavést euro (ačkoliv je to v době publikování, tj. prosinec 2011, spíše velmi nepravděpodobné). Popisuje, co vše je v podniku třeba zajistit a připravit. Upozorňuje také na různá rizika a chyby, které se mohou v průběhu přechodu a po zavedení eura vyskytnout. Řeší tedy úspěšný přechod z Kč na Euro na úrovni samostatného podnikatelského subjektu. Šablona vychází z Národního plánu verze 2007, verze 10 a zkušeností ze zavedení eura na Slovensku.

Strategie řešení projektu:

 • samostatně
 • využití služeb specializované firmy vlastnící oprávnění

Náklady projektu: Náklady firem tvoří přibližně 0,1% – 0,3% obratu. Záleží na velikosti subjektu, druhu činnosti a odvětví. Viz kapitola Příklad rozpočtu a finance projektu.

Obsah šablony

 1. Cíle a přínosy projektu
 2. Možné přístupy a strategie projektu
 3. Obvyklé zainteresované strany
 4. Nejčastější rizika a chyby
 5. Příklad rozpočtu a finance projektu
 6. Určení rozsahu a struktury aktivit v projektu
 7. Poznámky k jednotlivým aktivitám a realizaci projektu
 8. Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace
 9. Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)
 10. Příloha: Slovníček odborných pojmů

Upozornění:
Přes veškerou snahu o úplnost a začlenění všech důležitých informací nenese tvůrce této šablony žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby v této šabloně a případné škody, které by tím mohly vzniknout jejímu uživateli, ať už přímo či nepřímo. Šablona má sloužit jen jako pomocník a pro inspiraci, nemá být slepě následována. Je v nejlepším zájmu uživatele přistupovat k ní kriticky. Pokud je některá z doporučených činností vynechána, měl by však pro to vždy existovat patřičný důvod a mělo by to být po dobrém uvážení.

Komentáře (1)

 1. M.

  Článek o přechodu Litvy na euro:
  http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/prvni-mesice-s-eurem-zlevnily-potraviny-zdrazily-sluzby/r~61b674bce51811e4890a0025900fea04/

Vylepšete komentářem tento obsah.