Cíle a přínosy projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Přechod firmy na euro.

Možné přínosy z projektu přechodu na euro (na úrovni podniku):

 • splnění povinnosti zavedení eura dané státem,
 • odstranění kurzového rizika (firma nemusí ve svém finančním plánování a rozhodování zvažovat dopady změn, měnového kurzu),
 • vylepšení platebních procesů (nemusí platit za konverze měn nebo otevírat devizový účet, úspory transakčních nákladů),
 • odpadá povinnost vést účetnictví jak v korunách, tak v eurech,
 • usnadnění přeshraniční fúze mezi podniky,
 • nižší úrokové sazby(možnost půjčky na investice, např. nových strojů, což vede k vyšší produktivitě a vyššímu počtu pracovních míst),
 • pro zahraniční zákazníky podnik nemusí přepočítávat cenu,
 • menší výkyvy kurzu, menší rizika v mezinárodních operacích,
 • možnosti zahraničních investic (odpadá záruka proti výkyvům kurzu),
 • růst spotřeby podniků a spotřebitelů,
 • vznik nově odběratelsko-dodavatelských vztahů v důsledku obchodování v jednotné měně.

Příklad SMART cíle projektu:

 • Připravit firmu kompletně na provoz s eurem do termínu stanoveného státem (např. 1. 1. 2018), tj. splnit veškeré zákonné povinnosti týkající se přechodu.

Pokračovat na další kapitoluMožné přístupy a strategie projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony
Přechod firmy na euro.

Vylepšete komentářem tento obsah.