Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)

Tato stránka je kapitolou šablony Přechod firmy na euro.

Oficiální stránka Zavedení eura v České republice, podsekce pro podnikatele: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/podnikatele.html?filter=podnikatele&rdeLocale=cs

Obecněji o euro a jeho přijetí:

Ukázka školících firem, působících po celé ČR, které by pravděpodobně mohly nabízet pomoc s proškolením zaměstnanců:

Slovenská republika aneb jak to bude vypadat po zavedení:

Zkušenosti z dalších evropských zemí:

Pokračovat na další kapitoluPříloha: Slovníček pojmů.
Zpět na přehled obsahu šablony
Přechod firmy na euro.

Vylepšete komentářem tento obsah.