Nejčastější rizika a chyby

Tato stránka je kapitolou šablony Přechod firmy na euro

Rizika

●      růst konkurence, který je způsoben obchodováním v jednotné měně a tím zapojením mezinárodních firem do obchodu,
●      nezajištění dostatečné skupiny pracovníků zabezpečující hladký průběh přechodu na euro,
●      nedostatečné zásobení eurobankovkami a euromincemi v prvních dvou týdnech používání eura,
●      nedostatek profesionálně zkušených interních a externích lidských zdrojů,
●      zastaralé hardwarové a softwarové vybavení organizací neumožňující vykonat potřebné úpravy,
●      podcenění náročnosti změn IS z hlediska času, financí, pracnosti,
●      špatný time management v průběhu zavádění eura do oběhu,
●      vyšší administrativní a organizační časová zátěž na firmu a její zaměstnance v průběhu zavádění eura,
●      pokud má firma prvky informačního systému vyvinuté na míru, změna je mnohem náročnější.

Chyby

●      Podcenění doby přípravy při přechodu na euro.
●      Špatné zaokrouhlování a přepočítávání cen dle přepočítávacího koeficientu.
●      Nedodržení doby, po kterou je podnik povinen uvádět duální zobrazení.
●      Označení informativní ceny a ceny, ve které proběhne platba (před a po zavedení eura).

Pokračovat na další kapitoluPříklad rozpočtu a finance projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony
Přechod firmy na euro.

Vylepšete komentářem tento obsah.