Poznámky k jednotlivým aktivitám a realizaci projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Přechod firmy na euro.

1. Vytvoření realizačního týmu ve firmě (přípravná skupina)

Pro úspěšnou realizaci přechodu na euro je základem si včas vytvořit pracovní tým, který je vyčleněn z řad zaměstnanců. Skupina určená k realizaci projektu se nejdříve musí připravit a zjistit, v jakém rozsahu se změny budou pohybovat.

Malé podniky a živnostníci si taktéž musí zvolit určitého zaměstnance pro přípravnou fázi (živnostník si přechod zajišťuje sám).

2. Vytvoření harmonogramu a rozpočtu, plánu projektu, tvorba analýzy změn

Mezi nejdůležitější procesy přípravy při přechodu na euro patří celková analýza potřebných změn. Pracovní skupina si provede časovou analýzu a následně vytvoří harmonogram, podle kterého se budou změny uskutečňovat. Dále si stanoví hrubý rozpočet, který by se v průběhu měla snažit dodržet.

Podniku, který nesplní zákonem stanovené podmínky, může být vyměřena pokuta.

3. Úprava procesů, techniky a dokumentů

Nejprve je nutno zvážit, zda je potřeba upravovat techniku a právní dokumenty. Co se týče dokumentů pro podnikatelskou činnost, podnikatel zvažuje, jestli dojde ke změně ve sjednaných smlouvách. Musí však být zachován princip právní jistoty, což znamená, že všechny uzavřené smlouvy (pojistné, nájemní, hypoteční) obsahující údaje v Kč musí zůstat po zavedení eura platné, pouze se přepočtou na euro. Mezi dokumenty, u kterých dochází ke změnám, patří ceníky, výplatní pásky, formuláře, faktury, účetní záznamy aj.

a. Účetnictví a daně

Účetní jednotka vede účetnictví v korunách až do okamžiku zavedení eura. Bude však mít povinnost vykázat účetní závěrku za poslední rok před zavedením eura jak v korunách, tak nově i v eurech v souladu s přepočítávacím koeficientem.

V kalendářním roce před zavedením eura budou nezdanitelné částky základu daně, daňové bonusy a další daňové náležitosti stanoveny v korunách.

Daňová přiznání, která se týkají období před zavedením eura, ale podávají se v roce zavedení eura, se budou ještě vykazovat v korunách. Výsledná daňová povinnost (odvod nebo vratka) se následně přepočítá na eura přepočítávacím koeficientem a daňový poplatník ji bude povinen uhradit v eurech.

b. Software a informační systémy

Mezi software a informační systémy, které mohou být ve firmě upravovány, patří:

 • software/hardware pro zpracování dat,
 • účetní programy,
 • systémy na zpracování personální agendy,
 • programy finančního plánování,
 • programy pro sledování nákladů,
 • modernizace informačních systémů,
 • registrační pokladny (u živnostníků),

Je však nutné zkontrolovat, zda jsou nově zakoupené programy schopny pracovat i s eurem. O pomoc s informačními systémy lze požádat servisní firmu.

c. Školení personálu

Školení se účastní zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s peněžními prostředky. Je zaměřeno především na získání znalostí o ochranných známkách eurobankovek a přecenění zboží a služeb. Chyby těchto zaměstnanců můžou způsobit nevyžádané náklady pro firmu ve formě různých mank, pokud by byla přijata falešná bankovka nebo může dojít k vyměření pokut při nesprávném přecenění zboží.

4. Duální režim (cca 18 měsíců)

a. Přepočet a konverze měn

Správné zaokrouhlování peněžních částek bude přesně uvedeno v Obecném zákoně o zavedení eura. Dostupné informace stanoví pravidla po správný přepočet měny:

 • zaokrouhlování cen, které jsou vyúčtovány nebo zaplaceny, se bude provádět obecně na dvě desetinná místa (výjimkou jsou vybrané komodity jako elektřina, pitná voda, pohonné hmoty, služby elektronických komunikací apod.)
 • zpravidla se zaokrouhluje vyúčtovaná konečná částka, ne mezičástky, aby nevznikly nesrovnalosti, které by poškozovaly odběratele
 • v některých případech nemusí být částka po zaokrouhlení podle právních předpisů vhodná, v tomto případě se použije tzv. metoda zarovnání, která stanoví novou cenu. Podrobné informace o této metodě budou popsány v Obecném zákoně.
 • O přepočet částek na bankovních účtech se postarají bankovní instituce. Klienti mají právo být přesně informováni o podmínkách konverze.

Konverze měn přeběhne jednorázově a to v den zavedení eura.

b. Duální zobrazení cen

Je to doba, kdy mají podniky povinnost podle zákona zobrazovat ceny, které jsou určeny pro zákazníka v prodejně v českých korunách i v eurech. Toto zobrazení není třeba provádět v obchodním vztahu mezi podnikatelskými subjekty navzájem, pouze vůči spotřebitelům. Toto období je rozděleno na dvě části:

 • Období, které trvá přibližně 6 měsíců před datem zavedení eura. Hlavní měna je česká koruna a informativní měna je euro.
 • Období po zavedení eura, které trvá 12 měsíců. Hlavní měna je euro a informativní měna je česká koruna. V tomto zobrazování může podnik pokračovat i po zákonně stanovených 12 měsících, toto rozhodnutí je na jeho uvážení.

Podnik je povinen přepočítat a zobrazit cenu v obou měnách nejpozději do jednoho měsíce po stanovení přepočítacího koeficientu. Cílem tohoto období je zákazníkům zjednodušit přechod na euro. Duální zobrazení cen musí být v cenících, na účtenkách i na cenovkách. Výjimkou jsou marketingové informace, které mohou být uváděny pouze v hlavní měně.

Přepočítací koeficient musí být:

 • zobrazován jednoznačným, přehledným, srozumitelným, lehce přístupným a dobře čitelným způsobem na viditelném místě
 • zobrazován v plném tvaru čtyř desetinných míst včetně případných nul na posledních desetinných místech
 • povinnou součástí účtenky, pokud obchodník vydává tištěné účtenky se seznamem zakoupených položek a pokud to umožňuje technické řešení pokladen
 • součástí ceníku nabízených výrobků a služeb

Přechod by neměl být zneužit k neoprávněnému zvyšování cen.

5. Poslední přípravy a kontrola na ostrý chod v duálním režimu

Mezi poslední přípravy patří fyzická výměna peněz. Jedná se především o předzásobení eurem, které bude probíhat 1 měsíc před zavedením eura. Předzásobení eurobankovkami a euromincemi budou poskytovat komerční banky. Toto předzásobení by měly zvážit hlavně firmy, které se dostávají do přímého kontaktu s odběrateli, především maloobchody.
Zkušenost ze zemí, ve kterých bylo zavedeno euro, jsou takové, že v prvních dnech byly požadavky na hotovost třikrát až pětkrát větší oproti normálnímu stavu.

6. Duální cirkulace (cca 2 týdny)

Je to období po zavedení eura trvající přibližně 2 týdny. Status zákonného platidla má euro.  V této době se vyskytují v oběhu dvě měny a platí se v hotovosti v korunách i v eurech, vydávání probíhá jen v eurech. Podnik se proto musí dobře předzásobit eurem.  Přijaté koruny odevzdává do kterékoliv obchodní banky. Cílem tohoto období je postupné stahování korun z oběhu.

7. Provoz jen s eurem

V tuto dobu zanikají povinnosti duálního zobrazování cen, záleží jen na podniku, zda se rozhodne pokračovat v duálním označení cen nebo bude zobrazovat ceny pouze v euru.

8. Interní vyhodnocení projektu

Podnik vyhodnocuje, zda byl dodržen rozpočet, časový harmonogram a jaké náklady podniku vznikly v souvislosti s přechodem na euro. Zda tento projekt byl pro firmu přínosem nebo ne, lze stanovit až po delším časovém horizontu, kdy se firma ztotožní s novými změnami zavedenými ve firmě a na českém trhu. Záleží také na typu podniku, jejich odběratelsko-dodavatelských vztazích a jiných ukazatelích hodnotících finanční situaci firmy.

Pokračovat na další kapitoluPrávní úprava předmětu projektu či jeho realizace.
Zpět na přehled obsahu šablony
Přechod firmy na euro.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123