Příloha: Slovníček odborných pojmů

Tato stránka je kapitolou šablony Přechod firmy na euro.

Zde jsou vysvětleny některé odborné pojmy spojené s přechodem na euro:

  • frontloading – ČNB poskytne v době bezprostředně předcházející přechodu na euro oběživo v euroměně formou zápůjčky bankám
  • druhotné předzásobení – poskytnutí eurobankovek a euromincí bankami nefinančnímu sektoru, tj. obchodům, provozovatelům bankomatů apod.
  • kurzová ztráta - ztráta, která je způsobena časovou prodlevou mezi uzavřením obchodu a zaplacením sjednané částky. Tato prodleva je doprovázena změnou měnového kurzu.
  • přepočítací koeficient – oficiální kurz mezi eurem a národní měnou (českou korunou), stanoven je vždy s přesností na 6 platných číslic. Přibližně půl roku před zavedením eura v dané zemi ho určuje Rada EU, formulován je jako počet jednotek národní měny připadajících na jedno euro.

Zpět na přehled obsahu šablony Přechod firmy na euro.

Vylepšete komentářem tento obsah.