Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace

Tato stránka je kapitolou šablony Rekonstrukce bytového jádra.

Důležité: Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavbou se ve smyslu §2 odst. 4 rozumí i část stavby, nebo změna dokončené stavby. Změnou dokončené stavby je dle ods.5 i stavební úprava. Přestavba /nebo chcete-li rekonstrukce/ bytového jádra je stavební úpravou. Je potřeba zajistit funkci stavbyvedoucího. Ten vykonává odborné vedení provádění stavby a tato činnost je dle §158 vybranou činností ve výstavbě. Funkci stavbyvedoucího může vykonávat pouze autorizovaný inženýr nebo technik (stavitel) v oboru, pro který mu byla udělena autorizace ve smyslu autorizačního zákona. Stavbyvedoucího jste povinni zajistit i v případě, že se rozhodnete provádět stavební úpravu svépomocí – viz §160 zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon). Pozor: Funkci stavbyvedoucího neplní podnikatel, který má živnostenský list na řemeslnou činnost např.: zedník, instalatér apod. (zdroj: http://www.polir.cz/novinky/17/, 16. 2. 2012)

Pokračovat na další kapitoluDalší doporučení (informační zdroje, firmy, atp.).
Zpět na přehled obsahu šablony Rekonstrukce bytového jádra.

Vylepšete komentářem tento obsah.