Cíle a přínosy projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Spolufinancování z fondů EU.

Cíl: přijetí dotace z fondů EU

Přínosy

  • kvalitně zpracovaná kompletní projektová dokumentace
  • úspora financí, realizace potřebného projektu s finančním přispěním z fondů EU
  • zkvalitnění služeb firmy
  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy
  • zkvalitnění a modernizace vzdělávání
  • zvýšení zaměstnanosti v obci či kraji
  • zvýšení prestiže školských zařízení
  • rozšíření výrobních kapacit
  • nákup nových strojů a jiné

Příklad SMART cíle

Zavést nový informační systém do firmy s využitím dotace z OP Podnikání a inovace do konce roku 2013.

Pokračovat na další kapitoluMožné přístupy a strategie projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony Spolufinancování z fondů EU.

Partnerem tématu Spolufinancování z fondů EU je Ing. Zdeněk Štěpánek, projektový manažer pro dotace z EU: nabízí profesionální dotační poradenství, zpracování žádostí, výběrová řízení, monitoring projektů, analýza kvality administrace projektu atp.

Vylepšete komentářem tento obsah.