Obvyklé zainteresované strany

Tato stránka je kapitolou šablony Spolufinancování z fondů EU.

 • Žadatel o dotaci

Osoba, která žádá o podporu finančních prostředků z fondů EU. Vždy a v plné výši financuje nezpůsobilé výdaje, může se však podílet také na financování způsobilých výdajů. Oprávněný příjemce dotace je vymezen již ve znění operačního programu. Tito příjemci bývají obvykle přímo jmenováni (např. obce, kraje, malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, vysoké školy apod.) Detailnější kritéria jsou uvedena v rámci jednotlivých výzev.

 • Příjemce

Úspěšný žadatel, se kterým řídící orgán příslušného operačního programu podepsal smlouvu o realizaci projektu. Příjemce od řídícího orgánu přijímá finanční podporu a stává se tak realizátorem projektu.

 • Projektový manažer

Hlavní manažer projektu, který je zodpovědný za celkové řízení projektu.

 • Administrátor projektu

Zodpovídá za věcnou správnost administrativy projektu.

 • Finanční manažer, ekonom nebo účetní projektu

Má odpovědnost za finanční správnost a platby.

 • Asistent projektu

Zajišťuje v rámci projektu administrativní práce spojené přímo s realizací.

 • Hodnotící či výběrová komise

Vybírá a schvaluje projekty vhodné k realizaci a k poskytnutí dotace z fondů EU.

 • V průběhu samotné realizace projektu zde figurují zpravidla realizátor projektu (je zodpovědný za realizaci projektu), projektový tým (podílí se na řešení úkolu) a zájmové skupiny (mohou být projektem přímo či nepřímo ovlivněny).
 • Strukturální fondy EU

Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond, které poskytují finanční prostředky na schválené projekty.

 • Banka

Poskytuje realizátorovi projektu potřebné finanční prostředky, které mu chybí a jsou nutné k realizaci. SF EU poskytují podporu max. 85 % všech nákladů (ovšem i zde existují výjimky), zbytek musí být hrazen vlastními zdroji.

 • Dodavatelé

Poskytují realizátorovi projektu prostředky potřebné pro efektivní realizaci projektu (např. materiál, poradenské služby, apod.) Většina dotačních programů přímo vyžaduje výběr dodavatelů prostřednictvím výběrového řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

 • Partneři projektu

Osoby, instituce nebo organizace zapojené do jednotlivých fází projektu. Jako doklad partnerství je považována písemná smlouva mezi oběma partnery, jenž vymezuje úlohy jednotlivých účastníků projektu.

 • Obec/město a blízké okolí

Je do projektu zapojeno vždy, ať už pasivně či aktivně.

Pokračovat na další kapitoluNejčastější rizika a chyby.
Zpět na přehled obsahu šablony Spolufinancování z fondů EU.

Partnerem tématu Spolufinancování z fondů EU je Ing. Zdeněk Štěpánek, projektový manažer pro dotace z EU: nabízí profesionální dotační poradenství, zpracování žádostí, výběrová řízení, monitoring projektů, analýza kvality administrace projektu atp.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123