Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace

Tato stránka je kapitolou šablony Svatba.

Svatba je právně zakotvena v české legislativě. Mezi zákoníky a další právní oblasti, které se týkají svatby a které jsou řešeny zákonem, patří mj.:

  • Předmanželská smlouva – „smlouvu se vyplatí uzavřít především podnikatelům, společníkům veřejných obchodních společností, komplementářům komanditních společností a členům statutárních orgánů, tedy osobám, které za určité závazky ručí celým svým resp. i společným majetkem. Předmanželská smlouva má asi své opodstatnění především u sňatků z rozumu a tehdy, když budoucí manželé s sebou do manželství přinášejí výrazně různě velké majetky (nebo třeba dluhy) a chtějí se vyhnout tahanicím o majetek v případě, že jejich manželství ztroskotá.“  (citace ze stránek, kde je tato problematika dobře popsána)
  • Společné vlastnictví manželů
  • Občanský zákoník
  • Právní způsobilost
  • Zákon o správních poplatcích
  • Zákoník práce (umožňuje 2 dny volna na svatbu)

Seznam některých konkrétních zákonů, které se svatby přímo dotýkají

Odkazy na občanský zákoník (předmanželská smlouva, společné vlastnictví manželů, právní způsobilost):

Odkaz na zákon o správních poplatcích:

Odkazy na zákoník práce:

Pokračovat na další kapitoluDalší doporučení (informační zdroje, firmy, atp.).
Zpět na přehled obsahu šablony Svatba.

Vylepšete komentářem tento obsah.