Cíle a přínosy projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Účast firmy na veletrhu.

Pro stanovení cílů a přínosů účasti na veletrhu je nutné se zamyslet nad tím, zda:

 • je veletrh správným marketingovým a obchodním nástrojem, který firmě přinese užitek,
 • se váš produkt či služba na zvoleném veletrhu setká se svým zákazníkem,
 • jaký konkrétní výsledek od veletrhu očekáváte a jak budete měřit jeho úspěšné dosažení,
 • máte dostatečný rozpočet na financování účasti na veletrhu.

Mějte při tom na paměti, že cíle vystavovatelů a návštěvníků jsou zejména v případě B2B výstav odlišné. Vystavovatelé usilují o potenciální obchodní případ, návštěvníci hlavně sbírají informace a chtějí získat celkový přehled o nabídce a novinkách v oboru. U B2C výstav bývá hlavním cílem prodej návštěvníkům. Stánek může oživit, když vystavovatel pojme svůj výstavní prostor interaktivně, netradičně a oslovuje návštěvníky nepřímo „hravou“ formou, například soutěží, anketou, či workshopem.

Možné důvody, proč by se firma měla účastnit veletrhu:

 • Prezentace nově vzniklé společnosti a její nabídky
 • Představení nového výrobku nebo služby
 • Otestování reakce trhu na nové výrobky a služby (parametry, cena, produktové varianty)
 • Oslovení nových zákazníků
 • Oslovení nových zaměstnanců/partnerů
 • Uzavření nových obchodních případů
 • Prezentace úspěchů firmy
 • Posílení důvěryhodnosti/značky firmy
 • Péče o stávající zákazníky
 • Průzkum nabídky konkurence
 • Průzkum cílové skupiny
 • Přímý prodej spotřebního zboží

Návrhy SMART cíle

Podle toho, jaké očekáváte přínosy, si předem stanovte konkrétní a měřitelné cíle, jejichž splnění vám pomůže posoudit přínosnost projektu. Mějte při tom na paměti, že cíl by měl odpovídat i typu zvoleného veletrhu: zatímco návštěvníka B2C zaujme zážitek, B2B veletrh je nabídkově a vztahově orientovaný. Příklady SMART cílů dosažení projektu mohou být např.:

 • Dne 15.5. se zúčastnit veletrhu ve Velké Bystřici a rozjednat 5 nových obchodních případů a poté z nich do konce roku realizovat alespoň tři.
 • Dne 15.5. se zúčastnit veletrhu ve Velké Bystřici a rozdat (a získat) co největší počet vizitek a díky tomu se dostat do podvědomí zákazníků (získané kontakty poté požádáme o zpětnou vazbu).
 • Tržby z prodeje výrobků pokryly náklady na účast na veletrhu a dosáhli jsme přinejmenším očekávaného zisku.

Další možná měřitelná kritéria úspěšnosti, zejména ve vztahu k realizaci očekávaných přínosů:

 • Nasbíráno x kusů vizitek návštěvníků.
 • X návštěvníků projevilo zájem o služby nebo produkty (např. počet vyžádaných poptávek, domluvený počet obchodních jednání).
 • X lidí se účastnilo doprovodné soutěže o ceny nebo doprovodného programu.
 • Volné vstupenky /pozvánky na veletrh byly poslány X stávajícím zákazníkům, přičemž X stávajících zákazníků navštívilo stánek / se zúčastnilo doprovodného programu.
 • Bylo rozjednáno X obchodních případů, z toho skutečně realizováno alespoň X %.

Podle jakých kritérií posoudíte, jestli byla účast na zvoleném veletrhu úspěšná a jestli se firmě vyplatí účastnit se příští rok znovu?

Pokračovat dál: Možné přístupy a strategie projektu
Zpět na obsah šablony: Účast firmy na veletrhu

Vylepšete komentářem tento obsah.