Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)

Tato stránka je kapitolou šablony Účast firmy na veletrhu.

Další informace o efektivní přípravě na veletrh:

Přehled hlavních veletrhů najdete na adrese www.veletrhyavystavy.cz

Hlavní výstaviště v ČR jsou tyto:

Agentury pro zprostředkování hostesek

Realizace stánků a expozic
Většina hlavních výstavišť v ČR zajišťuje i možnost realizace stánků a expozic, nicméně existují i firmy, které se na tento obor specializují:

Pokračovat dál: Přílohy
Zpět na obsah šablony:
Účast firmy na veletrhu

Vylepšete komentářem tento obsah.