Nejčastější rizika a chyby

Tato stránka je kapitolou šablony Účast firmy na veletrhu.

Rizika:

 • počasí v rámci venkovního výstavního prostoru
 • Malý počet návštěvníků, případně nerelevantní návštěvníci
 • Lukrativní místa veletržních stánků obsazená vystavovateli, kteří byli rychlejší
 • Odcizení věcí z veletržního stánku (ať už během dne nebo přes noc)
 • Místo, které jsme pro stánek vybrali (nebo dostali) není dost frekventované

Chyby:

 • Nesprávný výběr veletrhu s ohledem na zvolené cíle projektu /cílovou skupinu produktů nebo služeb
 • Neatraktivní forma prezentace
 • Oslovení účastníků a forma komunikace jsou v hrubém nesouladu s komunikační strategií firmy
 • Podcenění faktu, že volba prestižního umístění na veletrhu s sebou nese tlak na vyšší náklady nejen při rezervaci místa, ale i při samotné realizaci expozice
 • Chybějící materiál na veletržním stánku (propagační materiály, věci pro úklid,..)
 • Chybějící vybavení stánku
 • Veletržní stánek se nestihne postavit včas
 • Personál stánku nemá jasně určeny zodpovědnosti
 • Personál stánku je unavený, což má za následek zhoršené jednání s cílovou skupinou
 • Nedostatečně proškolený personál stánku (podcenění přítomnosti firemních odborníků)
 • Chybějící dohled pracovníka pro nedostatečně motivovaný personál (hostesky)
 • Dodavatelé nestihnou dodat nasmlouvané dodávky
 • Zákazníci, dodavatelé, prodejci a novináři nejsou upozorněni o konání veletrhu
 • Nasbírané kontakty z veletrhu nejsou adekvátně zpracovány a nikdo s nimi dále nepracuje

Pokračovat dál: Příklad rozpočtu a finance projektu
Zpět na obsah šablonyÚčast firmy na veletrhu

Vylepšete komentářem tento obsah.