Obvyklé zainteresované strany

Tato stránka je kapitolou šablony Účast firmy na veletrhu.

  • Zaměstnanci – je možno je informovat o účasti na veletrhu a zapojit do veletržního týmu
  • Management firmy – by se měl podílet na rozhodnutí, co bude přednostně na veletrhu prezentováno, v souladu se strategií firmy
  • Stávající klienti – můžeme je o naší účasti informovat, pozvat je zdarma a upevnit tak vztahy
  • Potenciální klienti – návštěvníci, které bychom rádi oslovili
  • Odborná veřejnost – odborníci, kteří veletrh navštíví, i když nemusí být přímo našimi klienty, možná je budeme chtít nějakým způsobem oslovit nebo upoutat (tiskem, reklamou na veletrhu atp.)
  • Ostatní návštěvníci – návštěvníci, kteří pravděpodobně naše služby nevyužijí, minimálně bychom je však neměli nijak obtěžovat
  • Pořadatelé veletrhu – je třeba s nimi komunikovat ohledně vyřizování naší účasti,propagace firmy/produktů na veletrhu anebo využití dalších doprovodných služeb veletrhu
  • Ostatní vystavovatelé – je výhodou s nimi vycházet v dobrém, mohou vám např. pohlídat stánek, když jste tam sám a potřebujete si odskočit
  • Dodavatelé – firmy nebo osoby spolupracující při účasti na veletrhu, měli by být řízeni tak, aby neohrozili výsledek
  • Novináři – mohou o vás informovat, lze s nimi komunikovat např. pomocí tiskových zpráv, nebo pomocí domluvených setkání.

Pokračovat dál: Nejčastější rizika a chyby
Zpět na obsah šablony: Účast firmy na veletrhu

Vylepšete komentářem tento obsah.