Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace

Tato stránka je kapitolou šablony Účast firmy na veletrhu.

Vztah mezi vystavovatelem a organizátorem veletrhu se řídí zpravidla občanským zákoníkem a konkrétní smlouvou. Stejně tak vztah mezi vystavovatelem a případnými dodavateli (právnickými osobami nebo OSVČ). V případě hostesek může někdy jít o dohodu o provedení práce.

Vystavovatel musí dodržovat především bezpečnostní předpisy při stavbě a provozu stánku, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku (např. vyhoření jednoho křídla Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze v roce 2008 vinou jednoho z vystavovatelů). Tyto předpisy vám zpravidla poskytne i organizátor veletrhu, nebo budou součástí obchodních podmínek při uzavření smlouvy.

Zpracovávání osobních údajů získaných během veletrhu musí být provedeno v souladu s GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů). V souladu s GDPR musí být také všechny marketingové aktivity, které jsou připravovány před i po skončení veletrhu a mají vazbu na zpracování osobních údajů.

Pokračovat dál: Další doporučení (informační zdroje, firmy atp.)
Zpět na obsah šablony: Účast na veletrhu

Vylepšete komentářem tento obsah.