Příklad rozpočtu a finance projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Účast firmy na veletrhu.

Ukázka nízkého rozpočtu pro jednodenní lokální akci:

Pronájem prostoru a nábytku 15 000 Kč
Vybavení stánku 4 000 Kč
Mzdy: personál stánku 6 000 Kč
Mzdy: veletržní přípravný tým 6 000 Kč
Kancelářské potřeby 1 000 Kč
Občerstvení 1 000 Kč
Potřeby pro úklid 300 Kč
Propagační materiály 5 000 Kč
Propagace 2 000 Kč
Pozvánky zdarma (vstupné) 1 000 Kč
CELKEM 41 300 Kč

Ukázka nadprůměrného rozpočtu:

Pronájem prostoru 80 000 Kč
Pořízení vlastního stánku 100 000 Kč
Vybavení stánku 50 000 Kč
Mzdy: personál stánku 50 000 Kč
Mzdy: veletržní přípravný tým 20 000 Kč
Kancelářské potřeby 4 000 Kč
Občerstvení 15 000 Kč
Potřeby pro úklid 2 000 Kč
Propagační materiály 25 000 Kč
Propagace 30 000 Kč
Pozvánky zdarma (vstupné) 10 000 Kč
Demontáž a uskladnění stánku 5 000 Kč
Cestovní výdaje: personál stánku 10 000 Kč
CELKEM 401 000 Kč
Zpět na obsah šablony: Účast firmy na veletrhu

Vylepšete komentářem tento obsah.