Rychlý přehled projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Účast firmy na veletrhu.

Název projektu: Účast firmy na veletrhu

Délka trvání: 2-10 měsíců příprav na veletrh

Možné složení týmu:

 • projektový manažer – zodpovědnost za organizaci, plán a koordinaci projektu
 • veletržní tým – zodpovědnost za organizaci projektu před, v průběhu a po jeho skončení
 • management firmy – zodpovědnost za účast na společenských akcích, podpisové právo, schválení rozpočtu akce, tvorba zadání pro tým
 • personál stánku – zodpovědnost za jednání s klienty, odbornou veřejností, ostatními návštěvníky a bezchybný servis stánku (např. doplňování informačních materiálů, dárků atp.), sledování konkurence a trendů
 • marketingový specialista – příprava propagačních materiálů a komunikační kampaně, tiskovin a podkladů pro tiskového mluvčího
 • tiskový mluvčí (dle potřeby) – zodpovědnost za komunikaci s médii, tuto roli může vykonávat marketingový specialista
 • hostesky (dle potřeby) – zodpovědnost za vyhledávání potencionálních klientů, přípravu harmonogramu pro jednání s klienty, rozdávání prospektů, podávání základních informací o společnosti. Tuto roli může vykonávat personál stánku.

Velikost týmu: 2 – 15+ osob

Popis projektu: Tato šablona slouží k naplánování účasti firmy na veletrhu pořádaného v rámci  České republiky. Jedná se o popis jednotlivých kroků, které je zapotřebí vykonat před samotnou účastí na veletrhu, v průběhu účasti a po jejím skončení. Kromě popisu jednotlivých činností šablona upozorňuje na nejčastější chyby a rizika. Dále popisuje strategie projektu, které se liší dle organizací příprav, shrnuje zkušenosti praktiků i odborníků.

Strategie řešení projektu:

Podle organizace příprav:

 • Vlastními silami
 • Na klíč
 • Kombinace obou (vlastními silami společně s využitím externistů)

Podle zapojení externistů:

 • Firma si najme externí agenturu pro tiskovou přípravu
 • Firma si najme externí agenturu pro přípravu veletržního stánku
 • Firma si zajistí organizaci tiskové přípravy a přípravy veletržního stánku vlastními silami

Náklady projektu: Cca 20 000 Kč až 500 000+ Kč (cena je závislá na velikosti plochy, každý veletrh má jiné ceny za plochu)

Pokračovat dál: Cíle a přínosy projektu.
Zpět na obsah šablonyÚčast firmy na veletrhu.

Vylepšete komentářem tento obsah.