Cíle a přínosy projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Založení občanského sdružení.

Činnost občanského sdružení (O.S.) může být různorodá a je omezena jen odvahou všech zúčastněných do jak velkých záměrů se pustí (a taky rozumnou rozvahou). Cíle a přínosy jsou úzce spojené s rozsahem činnosti O.S.  Ta může být velmi rozdílná, od lokálního klubu přátel šipek až po organizace čítající desítky,  stovky i více členů  (např. Sokol).

Příklady poslání občanských sdružení:

 • Setkávání osob za účelem výměny informaci v rámci stejného zájmu
 • Organizování za účelem změny životního nebo sociálního prostředí ve svém okolí
 • Organizování humanitární činnosti
 • Organizování kulturní činnosti
 • Založení sportovního sdružení
 • Organizování okolo konkrétního subjektu
 • Pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel atd.

Možné přínosy plynoucí ze založení občanského sdružení:

 • Získání právní subjektivity, možnost uzavírat smlouvy jako právnická osoba, žádat o dotace atp.
 • Vzájemné zdokonalování v konkrétním oboru
 • Získaní zkušeností s vyřizováním formalit nutných k úspěšnému chodu O.S.
 • Vylepšení sociálního a kulturního života lidí ve svém okolí
 • Pomoc lidem s různým postižením
 • Podle zaměření O.S. také získání  zkušenosti s fundraisingem , organizací a managementem a z toho vyplívajícího sebepoznání a zvýšení sebevědomí
 • U konkrétních O.S. je to také ceněná položka v životopise

Příklady SMART cíle projektu:

 • Založit fungující O.S. spolku pro ochranu zvířat do 25.12.2012.

Pokračovat na další kapitoluMožné přístupy a strategie projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony
Založení občanského sdružení.

Vylepšete komentářem tento obsah.