Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)

Tato stránka je kapitolou šablony Založení občanského sdružení.

Ministerstvo vnitra

Stránky ministerstva v souvislosti s OS – http://www.mvcr.cz/mvcr-web-sluzby-pro-verejnost.aspx

Seznam občanských sdružení: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/

Zakládání bankovního účtu

Přehled bank a jejich podmínek pro neziskové organizace:

Vzorové či ukázkové stanovy

Viz příloha Vzory stanov různých existujících OS

Změny od roku 2014

Viz příloha Změny v zákoně s účinností od roku 2014

Pokračovat na další kapitoluPříloha: Vzory stanov různých existujících OS.
Zpět na přehled obsahu šablony
Založení občanského sdružení.

Vylepšete komentářem tento obsah.