Nejčastější rizika a chyby

Tato stránka je kapitolou šablony Založení občanského sdružení.

Rizika při zakládání občanského sdružení

  • Neovlivnitelné názory úředníků
  • Zdržení při zakládání z důvodu vrácení žádosti o registraci (byrokracie)
  • Jedná se o nedovolené sdružení § 4, Zákon číslo 83/1990 Sb. – sdružení zaměřená na omezování lidských práv, sdružení dosahující svých cílů protizákonnými a protiústavními prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky
  • Pozdější názorové neshody mezi členy/zakladateli

Časté chyby při zakládání občanského sdružení

  • Špatně napsané stanovy  – Ministerstvo vnitra vrátí k přepracování
  • Nesplnění kritérií daných zákonem
  • Nevyjasněné cíle a struktura fungování mezi zakládajícími členy
  • Nedostatečná ochrana OS ve stanovách před členy nedodržujícími stanovy nebo „rozvraceči“
  • Špatně nastavené hospodaření OS, moc velké oči co se týče příjmů

Příběhy ze života

Založení Nadačního fondu proti korupci

Uvedený příklad sice není přímo o založení O.S., ale ilustruje možný průběh a komplikace na zakládání Nadačního fondu. Mnohé procesy jsou při zakládání O.S. podobné.

Městský soud v Praze (jako příslušný rejstříkový soud v lednu 2011 v usnesení, které vydala vyšší soudní úřednice Romana Janečková), odmítl Nadační fond proti korupci zaregistrovat s odůvodněním, že z předmětného hlavního účelu nadačního fondu „zcela jasně vyplývá“, že uvedený účel je v rozporu s účelem nadačních fondů dle zákona a že účel zřízeného fondu svým obsahem nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle ve smyslu zákona o nadacích a nadačních fondech.

Původně se zakladatelé chtěli odvolání vzdát, protože se od odborníka dozvěděli, že takové odvolací řízení trvá půl roku až rok, a chtěli jen podat novou žádost s upraveným zněním zakládací listiny. Nakonec podali jak odvolání k Vrchnímu soudu v Praze a stížnost proti postupu úřednice k předsedovi Městského soudu v Praze Janu Sváčkovi, tak i opakovanou, mírně pozměněnou žádost o registraci (název byl změněn na Nadační fond pro boj proti korupci) u Městského soudu v Praze.[3] Tu dostala přidělenou tatáž úřednice, která předchozí žádost zamítla, ačkoliv podle jednacího čísla a rozvrhu práce měla připadnout někomu jinému. Tentokrát žádala 22. února 2011 po dvou členech správní rady fondu, Karlu Janečkovi a Tomáši Sedláčkovi, aby do 15 dnů od doručení doložili oprávněnost užívání titulů Ph.D. a PhDr., přestože oba pánové s těmito tituly figurují již v několika rejstřících včetně záznamů o jiných nadačních fondech.[5] Nakonec se ale Městský soud v Praze v pátek 11. března 2011 usnesl, že fond zapíše. (Zdroj:     http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadační_fond_proti_korupcihttp://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/188081.aspx )

Pokračovat na další kapitoluPříklad rozpočtu a finance projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony
Založení občanského sdružení.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123