Nejčastější rizika a chyby

Tato stránka je kapitolou šablony Založení občanského sdružení.

Rizika při zakládání občanského sdružení

  • Neovlivnitelné názory úředníků
  • Zdržení při zakládání z důvodu vrácení žádosti o registraci (byrokracie)
  • Jedná se o nedovolené sdružení § 4, Zákon číslo 83/1990 Sb. – sdružení zaměřená na omezování lidských práv, sdružení dosahující svých cílů protizákonnými a protiústavními prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky
  • Pozdější názorové neshody mezi členy/zakladateli

Časté chyby při zakládání občanského sdružení

  • Špatně napsané stanovy  – Ministerstvo vnitra vrátí k přepracování
  • Nesplnění kritérií daných zákonem
  • Nevyjasněné cíle a struktura fungování mezi zakládajícími členy
  • Nedostatečná ochrana OS ve stanovách před členy nedodržujícími stanovy nebo „rozvraceči“
  • Špatně nastavené hospodaření OS, moc velké oči co se týče příjmů

Příběhy ze života

Založení Nadačního fondu proti korupci

Uvedený příklad sice není přímo o založení O.S., ale ilustruje možný průběh a komplikace na zakládání Nadačního fondu. Mnohé procesy jsou při zakládání O.S. podobné.

Městský soud v Praze (jako příslušný rejstříkový soud v lednu 2011 v usnesení, které vydala vyšší soudní úřednice Romana Janečková), odmítl Nadační fond proti korupci zaregistrovat s odůvodněním, že z předmětného hlavního účelu nadačního fondu „zcela jasně vyplývá“, že uvedený účel je v rozporu s účelem nadačních fondů dle zákona a že účel zřízeného fondu svým obsahem nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle ve smyslu zákona o nadacích a nadačních fondech.

Původně se zakladatelé chtěli odvolání vzdát, protože se od odborníka dozvěděli, že takové odvolací řízení trvá půl roku až rok, a chtěli jen podat novou žádost s upraveným zněním zakládací listiny. Nakonec podali jak odvolání k Vrchnímu soudu v Praze a stížnost proti postupu úřednice k předsedovi Městského soudu v Praze Janu Sváčkovi, tak i opakovanou, mírně pozměněnou žádost o registraci (název byl změněn na Nadační fond pro boj proti korupci) u Městského soudu v Praze.[3] Tu dostala přidělenou tatáž úřednice, která předchozí žádost zamítla, ačkoliv podle jednacího čísla a rozvrhu práce měla připadnout někomu jinému. Tentokrát žádala 22. února 2011 po dvou členech správní rady fondu, Karlu Janečkovi a Tomáši Sedláčkovi, aby do 15 dnů od doručení doložili oprávněnost užívání titulů Ph.D. a PhDr., přestože oba pánové s těmito tituly figurují již v několika rejstřících včetně záznamů o jiných nadačních fondech.[5] Nakonec se ale Městský soud v Praze v pátek 11. března 2011 usnesl, že fond zapíše. (Zdroj:     http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadační_fond_proti_korupcihttp://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/188081.aspx )

Pokračovat na další kapitoluPříklad rozpočtu a finance projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony
Založení občanského sdružení.

Vylepšete komentářem tento obsah.