Příloha: Změny v zákoně s účinností od roku 2014

Tato stránka je kapitolou šablony Založení občanského sdružení.

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti od 1.1.2014 ruší zákon o sdružování občanů. Občanská sdružení budou nahrazena spolky. Už teď si také můžete přečíst plné platné znění tohoto nového občanského zákoníku ve Sbírce zákonů.

Změny týkající se OS jsou dobře popsány v následujícím odkazu: https://cs.publero.com/reader/17054

Podle Ministerstva vnitra lze ještě v roce 2013 (až do 31.12.2013) zakládat občanská sdružení podle dosud platných pravidel. Po tomto termínu však dojde z hlediska právní formy ke změně všech existujících OS na spolky. Ustanovení starých stanov, která budou v rozporu s pevně danými ustanoveními nového občanského zákoníku (NOZ), budou neplatná. Proto je vhodné provést ještě v roce 2013 revizi stanov. Od roku 2014 budou registraci spolků provádět pravděpodobně soudy.

Zároveň zákon stanovení některé přechodné lhůty:

  • do 1.1.2017 musí být stanovy existujících OS přizpůsobeny ustanovením NOZ
  • do 1.1.2016 bude nutné provést změnu názvu
  • do 1.1.2017 musí být registrovány organizační jednotky OS (pokud je vaše OS má) a stanou se z nich tak „pobočné spolky“, jinak jejich právní subjektivita zanikne

Máte odkaz na užitečné informační zdroje o dopadu změny občanského zákoníku na občanská sdružení a na nové postupy zakládání spolků a ústavů? Podělte se o ně prosím v komentářích.

Zpět na přehled obsahu šablony Založení občanského sdružení.

Komentáře (1)

  1. Jiří Krátký

    Je tu ještě jeden zákon – o transformaci občanských sdružení na obecně prospěšné společnosti. Čeká se už jen na podpis prezidentem. K dispozici je zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=605&ct1=0&v=PZ&pn=&pt=

Vylepšete komentářem tento obsah.