O nás

Banka projektů je nová služba, která nabízí účinnou pomoc lidem řídícím projekty. Poskytuje formou šablon potřebné informace a předpřipravené materiály pro nováčky i zkušené manažery, a to především u projektů, se kterými dosud nemají zkušenosti.

Vize a poslání

V Bance projektů se snažíme, aby úspěšně a dobře řízené projekty nebyly jen výsadou výborných manažerů. Chceme, aby dobrých výsledků dosahovalo co nejvíce lidí, kteří jsou navíc často  pověřeni úkolem bez toho, že by prošli dostatečným zaškolením a měli potřebné znalosti či informace o předmětu projektu. Pokud někoho čeká projekt, se kterým zatím nemá zkušenosti, nechceme, aby se vše naučil jen z vlastních chyb. Komu nevadí poučit se předem z rad a chyb zkušenějších, a přitom získat kvalitní ucelené informace pro řízení svého projektu, právě pro toho jsou určeny šablony z Banky projektů. Některé typy projektů se často opakují a jsou velmi podobné i v různých organizacích. Právě u těchto projektů zjišťujeme aktivně dřívější zkušenosti ostatních a vytváříme z nich šablony, které zdarma nabízíme veřejnosti.

Tým Banky projektů

Banka projektů a veškeré zveřejněné návody jsou výsledkem nadšené práce mnoha lidí. Užší tým autorů a spolupracovníků aktuálně tvoří kolem 18 lidí, mnoho dalších se zapojuje formou aktivního připomínkování. Při tvorbě návodů se vždy snažíme využít lidi s co největší odborností a zkušenostmi vzhledem ke zpracovávanému tématu. I vy sami můžete pomáhat návody zlepšovat svými komentáři zde na webu.

Autorem myšlenky služby Banky projektů a hlavním provozovatelem je Ing. Miroslav Vlach. Od roku 2006 působí jako projektový manažer, lektor a konzultant na volné noze. V rámci školení, poradenství a u příležitosti různých projektů spolupracoval s desítkami firem a jednotlivců. Některé z projektů proběhly skvěle, jiné se potýkaly s řešitelnými problémy, několik projektů bylo i z různých důvodů pozastaveno a nedokončily se. Právě skrze školení a poradenství se snaží, ať je těch úspěšných projektů co nejvíce – ať se lidem daří úspěšně dosahovat jejich cílů a efektivně využívat své zdroje. Je aktivním členem Společnosti pro projektové řízení a Project Management Institute. Banka projektů je pro něj srdeční záležitostí, ve které spojuje službu veřejnosti s možností dlouhodobě se této činnosti věnovat díky placeným službám. Pravidelně publikuje na www.mira-vlach.cz.

Členové užšího týmu spolupracovníků dále jsou:

 • Veronika Bartošová
 • Petr Dufek
 • Tomáš Fabík
 • Petra Holáková
 • Andrea Králová
 • Ivo Kurtas
 • Eva Lisoňová
 • Tereza Nádvorníková
 • Vladimír Novotný
 • Ondřej Pavlica
 • Kristýna Rybovičová
 • Vladimír Řehák
 • Gabriela Schindlerová
 • Lucie Slívová
 • Tomáš Šimík
 • Zdeněk Štěpánek
 • Jiří Tížek
 • Petra Tomanová
 • a dále mnoho připomínkovatelů a lidí, kteří se ochotně dělí o své zkušenosti. Všem tímto děkujeme.

Historie a vznik Banky projektů

2013 a dále

 • Zahájení zveřejňování i jen rozpracovaných draftů témat s funkcí rozcestníků
 • Údržba webu a popularizace jednotlivých témat
 • Navázání spolupráce s partnery témat a jejich zveřejňování

2012

 • Pořádání prvních seminářů a školení řízení projektů pro veřejnost
 • 2. místo v soutěži Era Živnostník roku Moravskoslezského kraje (cena Hospodářských novin)
 • Rozšíření nabídky Banky projektů o komerční služby

2011

 • Účast v soutěži Podnikavá hlava 2011 (umístění v TOP10) a Nápad roku 2011 (umístění v TOP30)
 • Vytvoření širšího týmu spoluautorů a spolupracovníků pro tvorbu šablon
 • Registrace ochranné známky Banka projektů
 • 5 hotových zveřejněných šablon na konci roku

2010

 • Bakalářská práce Petry Holákové (UTB ve Zlíně) – průzkum zájmu o Banku projektů u podnikatelských subjektů a vnímané potřebnosti služby
 • Spuštění webu www.banka-projektu.cz na redakčním systému Wordpress
 • Prezentace konceptu Banky projektů na konferenci Projektový management 2010, Brno
 • Rozpracování konceptu a zpracování podnikatelského záměru v rámci IDEA inkubátoru ve Vědecko-technologickém parku Ostrava

2009

 • Promýšlení a zrání koncepce Banky projektů a jednotné podoby šablon tak, aby byly přehledné a použitelné pro libovolný typ projektu

2008