Probíhající průzkum

9. 4. 2010

V současné době probíhá v rámci bakalářské práce Petry Holákové  z Univerzity Tomáše Bati průzkum se zástupci firem, ve kterém vyjadřují své názory na naši službu a mohou tak ovlivnit její podobu, aby byla co nejužitečnější.

Všem respondentům velmi děkujeme za ochotu i poskytnutý čas, výsledky průzkumu pro nás budou velmi důležité.