Nejčastější rizika a chyby pořádání dětského dne

Tato stránka je kapitolou šablony Pořádání dětského dne.

Rizika většinou nemůžete ovlivnit svým jednáním. Můžeme pouze zmírnit rozsah jejich důsledků tím, že s nimi budeme obeznámeni a budeme s nimi počítat, popřípadě uděláme něco málo proto, abychom se jich vyvarovali.

Chyby častokrát pramení spíše z našeho chybného počínání nebo nedostatečné informovanosti, a proto si na ně zaděláváme už sami dopředu, aniž bychom si to mohli uvědomit. V následujícím textu se proto snažíme objasnit ty nejčastější chyby, kterých je dobré se vyvarovat a rizika se kterými je potřeba počítat.

Rizika

 • Špatné počasí – Počasí se nedá poručit, a pokud plánujete dětský den pod širým nebem, je dobré myslet na plán B, kam by se akce mohla přesunout v případě nepříznivého počasí.
 • Úrazy a zranění (nedostatečná bezpečnost) – Akce je určena dětem, proto je nutné počítat s  bezpečností i pro ty nejmenší a mít k dispozici zdravotníka v případě úrazu. Úrazy mohou vzniknout, i pokud např. dospělí používají atrakce určené svou konstrukcí jen dětem. V případě vážných zranění může dojít k poškození dobrého jména firmy a k postihům osob podle trestněprávní odpovědnosti.
 • Nespolehliví dodavatelé (animátoři, zázemí areálu, …) – Obzvláště při premiéře takovéto akce, kdy ještě nejsou dodavatelé z Vaší strany prověřeni, je dobré mít v záloze připravené náhradní nouzové řešení. Doporučujeme pečlivě vybírat dodavatele s časovým předstihem a mít zjištěné reference od jiných klientů. Nejen u větších a dražších akcí se silně doporučuje, aby byla dohoda jasně ošetřena smlouvou a odsouhlasena z obou stran. To zadavateli umožňuje např. uplatnit dohodnuté sankce při nespokojenosti nebo hrubém neplnění.
 • Nedostatečná kapacita areálu nebo málo organizátorů – Této situaci lze předejít, když provedete průzkum plánované návštěvnosti ještě před naplánováním místa konání akce. A počtu plánovaných návštěvníků kapacitu přizpůsobíte.  Můžete také umožnit vstup pouze těm, kteří svou účast řádně potvrdili předem.
 • Nezvaní hosté – Abychom předešli „černým pasažérům“ , postačí dobrá kontrola u vchodu do areálu (zaměstnanecké kartičky) a dobře osvědčené razítkování na ruce při vstupu na akci. Modernější variantou mohou být různé jednorázové plastové nebo papírové náramky, které lze zaměstnancům a jejich dětem rozdat již před plánovanou akcí.
 • Obtěžování okolí hlukem nebo odpadky

Chyby

 • Špatná organizace – Špatná organizace může vyústit v chaos, kdy si každý bude dělat, co chce, kdy chce a jak chce, platí to hlavně u dětí. Může vést k velkým časovým prodlevám, kdy se může posunout samotný začátek akce, či dojde k narušení návaznosti různých činností. Špatná organizace souvisí i s nepřipraveností, pokud dětský den ve vaší firmě organizujete poprvé, ne vždy počítáte s každou drobností, která ale může mít důležité důsledky. Pokud máte vše zařizováno agenturou, je dobré si ověřit, zda má dostatek zkušeností a není spíše známá svou špatnou organizací.
 • Málo zábavný program – Pokud program nebude zábavný, budou děti rozmrzelé a budou spíše zlobit než soutěžit a bavit se. S tím může souviset i rozmrzelost rodičů, kteří rozhodnou o dřívějším odchodu z dětského dne. Proto je důležité si projít nabízený program a jednotlivé hry předem. Pokud vytváříte program sami, sázejte spíše na typická lákadla a osvědčené hry zaručující úspěch a úsměv dětí. Důležitá je inspirace od zaměstnanců s dětmi. V prvních letech může být lepší varianta na klíč a následná inspirace do dalších let.
 • Neupozornění na zásady bezpečnosti a dohled nad dětmi
 • Chybějící povolení k pronájmu pozemku, pořádání akce (od městského úřadu atp.)
 • Neproškolená obsluha a pořadatelé, organizátoři
 • Nedodržování zásad požární bezpečnosti

Pokračovat na další kapitoluPříklad rozpočtu a finance projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony
Pořádání dětského dne.

Vylepšete komentářem tento obsah.