Šablony

Banka projektů si klade za cíl zefektivnit práci lidí tím, že jim pomůže poučit se z chyb ostatních a v ucelené formě jim nabídnout informace potřebné k pokud možno hladkému průběhu projektu. Za tímto účelem jsou zde zdarma nabízeny šablony k častým typům projektů. Níže vidíte aktuální rozsah našich témat, z nichž některé už jsou publikované. U zatím nezveřejněných návodů můžeme nyní nabídnout pouze placené poradenství, při kterém spolupracujeme s odborníky z dané oblasti.

Šablony pro soukromé osoby, neziskové organizace či komunity

Šablony pro firmy a organizace

Obsah šablon

V kompletním stavu pak šablona nabízí mj. tyto informace:

 • orientační přehled činností projektu
 • chronologická návaznost těchto činností
 • obvyklá délka trvání činností
 • nejčastější chyby
 • ukázkový rozpočet projektu
 • přehled různých přístupů,  jak projekt realizovat (strategie projektu)
 • nejčastější rizika
 • orientační doporučení k danému typu projektu

Toto je možné hlavně u často se opakujících typů projektů, které jsou společné většímu počtu osob nebo firem. Šablona pro konkrétní typ projektu má typicky přes 15 stran a je na webu přehledně strukturovaná, takže v ní lze rychle najít potřebné informace.

Přínosy plynoucí z použití šablony

 • rychlejší zahájení projektu
 • snížení nejistoty a rizika
 • prevence opomenutí a chyb
 • úspora času a peněz během projektu
 • lepší kontrola a jistější řízení projektu
 • vyšší sebevědomí manažera, spokojenější spolupracovníci
 • dobrá inspirace pro Vaši konkrétní situaci, plán si přizpůsobíte na míru
 • možnost osvojit si některé efektivní manažerské pracovní postupy
 • pravděpodobně kvalitnější výsledek projektu pro zadavatele