Účast firmy na veletrhu

Tato šablona slouží pro firmy nebo jiné organizace, které chystají svou účast na veletrhu. Jde o průvodce krok po kroku, můžete se jen inspirovat a některé činnosti rozumně vypustit. Pokrývá celou škálu nutných činností
od fáze výběru veletrhu až po poprojektové fáze. Šablona je koncipována tak, že firma si bude svou účast zabezpečovat sama. Vzhledem k různým typům veletrhů je šablona rozsáhlá a obsahuje zejména kroky nutné pro účast na B2B veletrzích. Pokud se však na veletrh chystáte poprvé, nebo účast zvažujete, načerpáte z ní přinejmenším základní know-how pro účast.

Obsah šablony

1. Rychlý přehled projektu
2. Cíle a přínosy projektu
3. Možné přístupy a strategie projektu
4. Obvyklé zainteresované strany
5. Nejčastější rizika a chyby
6. Příklad rozpočtu a finance projektu
7. Určení rozsahu a struktury aktivit v projektu
8. Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace
9. Další doporučení (informační zdroje, firmy atp.)
10. Příloha: pro přípravu účasti na veletrhu od Moniky Hrubalové (včetně příkladů vyhodnocení)

Upozornění:
Přes veškerou snahu o úplnost a začlenění všech důležitých informací nenese tvůrce této šablony žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby v této šabloně a případné škody, které by tím mohly vzniknout jejímu uživateli, ať už přímo či nepřímo. Šablona má sloužit jen jako pomocník a pro inspiraci, nemá být slepě následována. Je v nejlepším zájmu uživatele přistupovat k ní kriticky. Pokud je některá z doporučených činností vynechána, měl by však pro to vždy existovat patřičný důvod a mělo by to být po dobrém uvážení.

Vylepšete komentářem tento obsah.