Přechod na plátce DPH

Rychlý přehled projektu

Název projektu: Přechod na plátce DPH
Délka trvání:
nejlépe cca 24 měsíců sledování obratu předem, 3 měsíce na samotný přechod (2 a více měsíce před registrací jako plátce DPH, + 1 měsíc po)
Složení týmu:
majitel firmy/živnostník, účetní nebo daňový poradce + ostatní dle potřeby

Popis projektu:
Tento projekt je zaměřen především na živnostníky, ale také na malé firmy, které nepatří mezi plátce DPH, ale v budoucnu dobrovolně o registraci k DPH uvažují či se plátci DPH mají stát povinně.  Tento popis je psán podle legislativy platné k září 2012, poslední aktualizace tématu proběhla v září 2013.

Plátcem DPH se fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO) stávají povinně jestliže:

 • Překročí za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců (nejedná se zde o minulý rok, ale o jakýkoliv interval 12 měsíců) obrat ve výši 1 000 000 Kč.
 • Pořizuje zboží z jiného členského státu EU a celková hodnota pořízeného zboží bez daně překročí v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč
 • FO nebo PO se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, které je poskytnuta služba osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku (dodavatel služby má sídlo v EU nebo ve třetí zemi) s místem plnění v tuzemsku a to včetně přijetí zboží s instalací či montáží v tuzemsku bez ohledu na hodnotu poskytnuté služby.
 • FO nebo PO se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku a poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě
 • Pokračování v činnosti po zemřelém plátci v živnosti – §94 ZDPH
 • A další skutečnosti, které zavazují FO nebo PO k registraci k DPH podle § 94 zákona č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Plátcem DPH se FO nebo PO může stát také dobrovolně, v tomto případě je dobré si pořádně promyslet, zda se vyplatí se plátcem DPH stát či ne.

V prvé řadě je zásadní sledovat výši obratu v rámci vašeho podnikání. Pokud je zřejmé, že pravděpodobně přesáhnete obrat daný v zákoně o dani z přidané hodnoty, je vhodné být na přechod připraven. Přihláška k registraci se podává již do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl tento daný limit překročen. Důležité je taktéž promyslet si vhodnou strategii, tedy zda se touto změnou prokoušete sami, nebo si vezmete na pomoc odborného poradce, který vám bude nápomocen nejen k bezproblémové registraci, ale také vám bude po ruce při ostatních doprovodných krocích, které bude nutno zvládnout (zpracování analýzy dopadu přechodu apod.). Dalším důležitým krokem je např. zvolení vhodné metody, jak vašim zákazníkům srozumitelně a včas oznámit chystané navýšení cen spojené s přechodem. Plátcem se FO/PO stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila daný obrat. Následující text rozebírá všechny tyto kroky podrobněji a přináší doplňující informace a rady, jak tento byrokratický chaos přežít s co nejmenšími ztrátami a hlavně se zdravým rozumem.

Přechod na DPH je v drobném podnikání dost významná změna, která se musí opravdu dobře podchytit, připravit a provést, jak marketingově tak projektově. Dá se to sice pojmout i jen jako vyplnění registračního formuláře k DPH a provedení nejnutnějších souvisejících změn, ale tím se zároveň obětuje část pozitivního potenciálu, který se dá z přechodu vytěžit, když podnikatel celou problematiku skutečně pochopí a načasuje změnu tak, aby posílila dynamiku jeho podnikání, nikoli naopak.

Strategie řešení projektu:

 • S poradcem (jednoznačně doporučeno)
 • Bez poradce

Náklady projektu: Samotná registrace přechodu z neplátce na plátce DPH stojí 0,- Kč, nicméně jsou s tím spojeny některé náklady. Může jít o výměnu ceníků, úpravy webu, případné využití služeb daňového poradce (cca 500 – 1 500 Kč/h) či pořízení účetního softwaru (3 000 – 50 000 Kč).  Důležitou roli zde také hraje hodnota času již při sledování obratu, aby nedošlo k překročení, čas potřebný na přepočítání ceníků, na instalaci softwaru a zaškolení nových pracovníků.

Obsah šablony

 1. Cíle a přínosy projektu
 2. Možné přístupy a strategie projektu
 3. Obvyklé zainteresované strany
 4. Nejčastější rizika a chyby
 5. Příklad rozpočtu a finance projektu
 6. Určení rozsahu a struktury aktivit v projektu
 7. Poznámky k jednotlivým aktivitám a realizaci projektu
 8. Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace
 9. Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)

Upozornění:
Přes veškerou snahu o úplnost a začlenění všech důležitých informací nenese tvůrce této šablony žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby v této šabloně a případné škody, které by tím mohly vzniknout jejímu uživateli, ať už přímo či nepřímo. Šablona má sloužit jen jako pomocník a pro inspiraci, nemá být slepě následována. Je v nejlepším zájmu uživatele přistupovat k ní kriticky. Pokud je některá z doporučených činností vynechána, měl by však pro to vždy existovat patřičný důvod a mělo by to být po dobrém uvážení.

Partnerem tématu Přechod na plátce DPH je progresivní firma Účetnictví bez starostí, nabízející komplexní účetní služby se zaměřením především na živnostníky a malé firmy do 25 zaměstnanců z Prahy a Středočeského kraje.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123