Svatba

Rychlý přehled projektu

Název projektu: Svatba
Délka trvání:
cca 1-8 měsíců příprav, svatební den, svatební cesta
Složení týmu:
snoubenec, snoubenka, rodiče, svědci, oddávající, (svatební agentura)
Velikost týmu:
2 a více
Popis projektu:
Projekt shrnuje praktická doporučení k přípravě svatby, zejména svatebního dne. Na začátku je potřeba zmínit, že svatba je individuální projekt a je potřeba k ní i takhle přistupovat. Nelze sestavit obecnou šablonu platnou pro všechny. Každý má jiné představy o tom, jak má taková svatba vypadat. My Vám přinášíme spíše takový nástin toho, jak by to mohlo probíhat i na Vaší svatbě, ale samotné rozhodnutí o tom, jak to bude probíhat, je na Vás. Je to přece Vaše svatba! Šablona neřeší registrovaná partnerství ani odlišnosti svatby s cizími státními příslušníky.
Strategie řešení projektu:

1) Využití pomoci svatební agentury
2) Na vlastní pěst
Náklady projektu:
„běžná svatba“ od cca 24.500,- a více

Obsah šablony

 1. Cíle a přínosy projektu
 2. Možné přístupy a strategie projektu
 3. Obvyklé zainteresované strany
 4. Nejčastější rizika a chyby
 5. Příklad rozpočtu a finance projektu
 6. Určení rozsahu a struktury aktivit v projektu
 7. Poznámky k jednotlivým aktivitám a realizaci projektu
 8. Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace
 9. Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)
 10. Příloha: Svatební doplňky pro nevěstu
 11. Příloha: Svatební doplňky pro ženicha
 12. Příloha: Příklady svatební zábavy
 13. Příloha: Ukázky úředních dokumentů

Upozornění:
Přes veškerou snahu o úplnost a začlenění všech důležitých informací nenese tvůrce této šablony žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby v této šabloně a případné škody, které by tím mohly vzniknout jejímu uživateli, ať už přímo či nepřímo. Šablona má sloužit jen jako pomocník a pro inspiraci, nemá být slepě následována. Je v nejlepším zájmu uživatele přistupovat k ní kriticky. Pokud je některá z doporučených činností vynechána, měl by však pro to vždy existovat patřičný důvod a mělo by to být po dobrém uvážení.

· Ukázka předmanželské smlouvy

Vylepšete komentářem tento obsah.