Založení občanského sdružení

Rychlý přehled projektu

Název projektu: Založení občanského sdružení
Délka trvání:
cca 14 dnů – 4 měsíce
Složení týmu:
osoby (fyzické či právnické) sdružené společnou problematikou, budoucí členové Občanského sdružení
Velikost týmu:
nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let
Popis projektu:
Návod na založení občanského sdružení *(dále jen O.S.) za účelem sdílení společných zájmů nebo obecně prospěšné činnosti (např. poskytování sociálních služeb či vzdělávací a informační aktivity). Dále návod nabízí popis možných rizik, definici cíle a struktury občanského sdružení. Popis neřeší  další fungování a končí založením O.S. Stav podle legislativy k datu 1.1.2012.
Náklady projektu:
cca od 50 Kč

Aktualizace: Napříč tomu, že od roku 2014 se nezakládají O.S., ale nejčastěji tzv. spolky, ponecháváme dočasně původní návod (který má širší záběr než jen legislativní stránku věci, ale řeší např. i provozní záležitosti). Stručný návod na založení spolku je např. zde http://www.davidzahumensky.cz/2014/04/14/jak-zalozit-spolek-v-roce-2014/. Více o problematice lze najít i v příloze.

Obsah šablony

1. Cíle a přínosy projektu
2. Možné přístupy a strategie projektu
3. Obvyklé zainteresované strany
4. Nejčastější rizika a chyby
5. Příklad rozpočtu a finance projektu
6. Určení rozsahu a struktury aktivit v projektu
7. Poznámky k jednotlivým aktivitám a realizaci projektu
8. Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace
9. Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)
10. Příloha: Vzory stanov různých existujících OS
11. Příloha: Změny v zákoně s účinností od roku 2014

Upozornění:

Přes veškerou snahu o úplnost a začlenění všech důležitých informací nenese tvůrce této šablony žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby v této šabloně a případné škody, které by tím mohly vzniknout jejímu uživateli, ať už přímo či nepřímo. Šablona má sloužit jen jako pomocník a pro inspiraci, nemá být slepě následována. Je v nejlepším zájmu uživatele přistupovat k ní kriticky. Pokud je některá z doporučených činností vynechána, měl by však pro to vždy existovat patřičný důvod a mělo by to být po dobrém uvážení.

Vylepšete komentářem tento obsah.