Předání rodinného podniku

Základní informace k projektu (kontaktujte nás pro detailnější informace)

Název projektu: Předání rodinného podniku

Délka trvání: půl roku až několik let (příprava nástupce), v případě prodeje i rychleji

Popis projektu: Následující šablona si klade za cíl osvětlit hlavní kroky nutné k předání rodinné firmy z pohledu jejího majitele, často zakladatele. Téměř každá rodinná firma se časem ocitne v situaci, kdy se dlouholetý majitel a zároveň i nejvyšší manažer firmy rozhodne začít omezovat své aktivity ve firmě a rád by firmu předal do schopných rukou nástupce – ať už potomka nebo najatého manažera. Návod okrajově řeší i možnost prodeje firmy, popř. vlastnického podílu v ní. Změna vedení firmy je velkou příležitostí pro její reorganizaci, modernizaci a provedení případných potřebných změn. Zároveň jde o rizikový krok, který může ohrozit konkurenceschopnost firmy.

Strategie řešení projektu:

 1. Předání firmy potomkům
 2. Ponechání vlastnictví v rodině, předání řízení profesionálům (nejlépe z vlastních řad)
 3. Prodej společnosti nebo její majority novému vlastníkovi

Náklady projektu:

 • Na odhadce/poradce, daňový poradce + daň, právník, čas
 • Zaškolování, vzdělávání a rozvoj nástupce (např. stáž, vyzkoušení si různých pracovních pozic ve firmě, školení, knihy, čas kouče,…)
 • Drobné náklady spojené se změnou pracovních postů
 • Případné změny vynucené reorganizací firmy

Co se dále často v rámci předávání podniku řeší:

 • Komu vůbec firmu předat/prodat
 • Nalezení shody ohledně změn mezi majiteli a v rodině
 • Výběr kvalifikovaného externího poradce se zkušenostmi s předáváním řízení firem
 • Výběr vhodného zájemce o firmu v případě prodeje
 • Předání „osvědčeného“ know-how od dosavadního managementu: posoudit co ze zavedených pořádků ponechat a co raději zkusit změnit k lepšímu
 • „Předání“ důležitých obchodních osobních vazeb a kontaktů
 • Rozhodnutí o způsobu informování o změně ve vedení: kdy, komu,…
 • Míra zapojení bývalého vedení do chodu firmy i po formálním ukončení – jak moc do toho bude novému vedení mluvit
 • Případné úpravy společenské smlouvy, jednatelů atp.

Užitečné další odkazy:

Chybí vám zde něco? Podělte se v komentářích o své zkušenosti s předáváním rodinné firmy, s odkazy na zdroje nebo odborníky. Pomůžete tak k dokončení a zkvalitnění návodu.

Upozornění:

Přes veškerou snahu o úplnost a začlenění všech důležitých informací nenese tvůrce této šablony žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby v této šabloně a případné škody, které by tím mohly vzniknout jejímu uživateli, ať už přímo či nepřímo. Šablona má sloužit jen jako pomocník a pro inspiraci, nemá být slepě následována. Je v nejlepším zájmu uživatele přistupovat k ní kriticky. Pokud je některá z doporučených činností vynechána, měl by však pro to vždy existovat patřičný důvod a mělo by to být po dobrém uvážení.

Vylepšete komentářem tento obsah.