Spolufinancování z fondů EU

Tato šablona se zabývá využitím podpory projektů z fondů EU. Jedná se o tzv. měkké neinvestiční a tvrdé investiční projekty. Mezi měkké neinvestiční projekty patří rekvalifikační kurzy, tvorba nových pracovních míst, podpora sebezaměstnávání a vzdělávání, odborná školení např. v oblasti ekologie, osob pracujících v dopravě, vzdělávací a poradenské programy pro začínající podnikatele, podpora marketingových a propagačních aktivit, výzkumné a vývojové činnosti, vytváření výzkumných pracovišť či vzdělávací programy pro pracovníky ve službách, školení pracovníků v oblasti informačních technologií, podpora sociálních aktivit zaměřených na osoby postižené sociální exkluzí a široká podpora vzdělávání ve školství i mimo ně. Pokud jde o tvrdé investiční projekty, ty jsou zaměřeny především na pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nákup, rekonstrukce a výstavbu nemovitostí, nákup strojů či pořízení nového softwaru a patentů. Tato šablona popisuje dotační období 2007-2013.

Obsah šablony

  1. Rychlý přehled projektu
  2. Cíle a přínosy projektu
  3. Možné přístupy a strategie projektu
  4. Obvyklé zainteresované strany
  5. Nejčastější rizika a chyby
  6. Příklad rozpočtu a finance projektu
  7. Určení rozsahu a struktury aktivit v projektu
  8. Poznámky k jednotlivým aktivitám a realizaci projektu
  9. Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace
  10. Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)

Upozornění:
Přes veškerou snahu o úplnost a začlenění všech důležitých informací nenese tvůrce této šablony žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby v této šabloně a případné škody, které by tím mohly vzniknout jejímu uživateli, ať už přímo či nepřímo. Šablona má sloužit jen jako pomocník a pro inspiraci, nemá být slepě následována. Je v nejlepším zájmu uživatele přistupovat k ní kriticky. Pokud je některá z doporučených činností vynechána, měl by pro to však vždy existovat patřičný důvod a mělo by to být po dobrém uvážení.

Partnerem tématu Spolufinancování z fondů EU je Ing. Zdeněk Štěpánek, projektový manažer pro dotace z EU: nabízí profesionální dotační poradenství, zpracování žádostí, výběrová řízení, monitoring projektů, analýza kvality administrace projektu atp.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123