Nejčastější rizika a chyby

Tato stránka je kapitolou šablony Akce maturitního ročníku.

1. Ples

Rizika

 • Nevyhovující termíny pro pořádání plesu
 • Úrazy a zranění
 • Nespolehliví dodavatelé (moderátoři, organizátoři, někteří žáci, zázemí areálu,…)
 • Nedostatečná kapacita areálu (málo lístků….)
 • Nezvaní hosté
 • Falšování lístků
 • Neprodání dostatečného počtu lístku na splacení nájmu sálu
 • Nesjednocení organizátorů
 • Nemožnost se dohodnout v rámci třídy (hudbě, místě konání plesu…)
 • Chybí vůdčí typ (y)
 • Nedostatečná benevolence ze strany školy (reprezentační plesy – program musí být schválen ředitelem, nemožnost se uvolnit ze školy na generální zkoušku…)

Chyby

 • Špatná organizace (plánováno s malým časovým předstihem)
 • Zvolení nezodpovědných organizátorů (pokladník…)
 • Nudný program na plese
 • Nedodržení termínů – zaplacení zálohy, pozdní zadání výtisku lístků →pozdní prodávání
 • Posykytovat vystupujícím (moderátoři, DJ, zvukaři) před jejich vystoupením alkohol
 • Nedostatečná formulace požadavků na poskytovatele služeb
 • Špatné nazvučení muziky v sále
 • Zvolení sálu s nedostatečným zázemím

2. Stužkovací večírek

Rizika

 • Nevyhovující termíny pro pořádání stužkovacího večírku
 • Úrazy a zranění
 • Nespolehliví dodavatelé (prostory večírku, dodání stužek včas,…)
 • Nezvaní hosté
 • Nesjednocení organizátorů
 • Nemožnost se dohodnout v rámci třídy (na stužkách, hudbě, dárcích pro třídní/ho, místě konání akce…)
 • Chybí vůdčí typ (y)

Chyby

 • Špatná organizace (plánováno s malým časovým předstihem)
 • Zvolení nezodpovědných organizátorů (pokladník…)
 • Nudný program na stužkovacím večírku
 • Nedodržení termínů-zaplacení zálohy
 • Nedostatečná formulace požadavků na poskytovatele služeb
 • Zvolení nevhodných prostor (nic moc prostředí)

3. Tablo

Rizika

 • Nespolehliví dodavatelé (fotograf, organizátoři, někteří žáci, zázemí,…)
 • Nesjednocení organizátorů
 • Nemožnost se dohodnout v rámci třídy na fotografovi a na tématu fotek
 • Možnost absence některých žáků (při dohodnutí jediného termínu – nemoc)
 • Nespokojenost s fotografiemi a jejich úpravami
 • Nedohodnutí podmínek s vystavovatelem tabla (např. nakonec poskytne pouze malé místo…)

Chyby

 • Špatná organizace (plánováno s malým časovým předstihem)
 • Zvolení nezodpovědných organizátorů (zapomněli říci všem, kde se nachází místo focení…)
 • Dát na přilepšenou fotografovi láhev alkoholu (ne všichni jsou po něm více kreativní)
 • Nedostatečná formulace požadavků na poskytovatele služeb
 • Nenafocení dostatečného počtu fotek – malý výběr
 • Nevhodné umístění tabla
 • Nedostatečné místo na vystavení tabla (špatné rozvržení tabla)
 • Nedostatečná velikost tabla, písma, fotek…

4. Poslední zvonění

Rizika

 • Špatné počasí
 • Úrazy a zranění
 • Obtěžování hlukem okolí (v místě školy…)
 • Nesjednocení organizátorů
 • Chybí vůdčí typ (y)
 • Nedostatečná benevolence ze strany školy (nemožnost narušovat výuku během posledního zvonění…)
 • Nezodpovědné chování studentů (nevybírají všichni, někteří již během zvonění utrácejí třídní peníze)
 • Nezapojení některých studentů

Chyby

 • Špatná organizace
 • Výběr nevhodného (nefrekventovaného) místa pro výběr peněz
 • Nerozdělení do skupin (propásnutí šance nasbírat více)

5. Maturitní večírek

Rizika

 • Špatné počasí pokud se večírek koná ve venkovních prostorách
 • Úrazy a zranění
 • Nespolehliví dodavatelé (organizátoři, někteří žáci, zázemí areálu,…)
 • Nezvaní hosté
 • Obtěžování hlukem okolí (maturitní večírek v chatové oblasti…)
 • Nesjednocení organizátorů
 • Nemožnost se dohodnout v rámci třídy
 • Chybí vůdčí typ(y)
 • Málo alkoholu nebo naopak příliš alkoholu.. :D

Chyby

 • Špatná organizace (plánováno s malým časovým předstihem)
 • Zvolení nezodpovědných organizátorů (nestihli zamluvit místo)
 • Konání akce v nedostupných místech (chaty, bez možnosti dostat se kdykoliv zpět)
 • Nedostatečná formulace požadavků na poskytovatele služeb

Příběhy ze života

Zraněné koleno
Psal se rok 2008, venku bylo hotové léto a před námi krásně strávený večer na pomaturitním večírku, který se konal na pronajaté chatě.  Přítomna byla dobře naladěná celá třída a dokonce i pár učitelů. Zábava byla v plném proudu, všichni se moc dobře bavili. Příjemně se hodovalo a tancovalo až do doby, než se přiopilý spolužák nechtě při tanci zřítil na mou kamarádku, která to bohužel odnesla víc, než čekala. Její trable s kolenem, které si ten večer nějakým způsobem převrátila a vyhodila, trvaly přes rok, kdy vyvrcholily operací kolena a trvají vlastně dodnes v podobě neustále nošené ortézy při sportu. Největším mínusem pro konanou akci byl fakt, že odvést zraněnou kamarádku v bolestech do nemocnice byl s požitým množstvím alkoholu u všech zúčastněných docela problém. Proto bych doporučovala myslet na tento možný fakt a nějakého zodpovědného abstinenta si na večírek určitě přivést, obzvlášť pokud se jedná o nedostupná místa.

Opilý zvukař
Blížila se 10. hodina večerní, tedy čas kdy mělo na stužkovacím plese proběhnout latinsko-americké taneční vystoupení. Studentce, která byla pověřena organizací tohoto vystoupení, bylo předáno CD s hudbou, na kterou měl vystupující pár tančit. Bylo nutné CD doručit zvukaři těsně před tím, než se vystoupení uskuteční.
Po vstoupení studentky do zvukové “kanceláře“ s množstvím aparatury, odkud se pouštěla veškerá hudba doprovázející atmosféru plesu a stužkování, čekalo studentku nemilé překvapení. Jelikož doba od začátku plesu pokročila, měla vůbec štěstí, že opilého zvukaře zastihla na svém pracovním místě a ne na baru. Díky šikovné zručnosti a instrukcím podřimujícího zvukaře poté studentka sama vložila CD do přehrávače a zmáčkla onen magický knoflík pro přehrání hudby, při přepínání jednotlivých skladeb a zeslabování hlasitosti po různých délkách skladby to bylo pravda trošku komplikovanější a ona organizátorka nebyla daleko od nervového zhroucení, ale nakonec se vše zvládlo a nikdo nic nepoznal. Ponaučením tedy bylo, že i dokonalý organizační tým a perfektní naplánování někdy nezaručí očekávaný výsledek. Vždy se můžeme setkat s neočekávanými překážkami, které je nutné řešit s chladnou hlavou. :)

Moderátor k nenalezení
Organizační tým studentů jistého gymnázia, který pořádal svůj maturitní a zároveň stužkovací ples, dostal onoho významného dne opravdu zabrat. Pokaždé se vyskytne mnoho komplikací, ale vůbec nejhorší jsou nespolehliví dodavatelé služeb. Třída měla zaplaceného profesionálního moderátora během celého večera s docela neprofesionálním přístupem. Moderátor po dohodě s třídou obdržel plán večera a tedy plán, kdy bude zapotřebí komunikovat s publikem. Bylo důležité pěkně ples začít, představit třídu, komentovat celé stužkování, ale tady jeho povinnosti zdaleka neměly končit. Během celého večera se v přestávkách kapely, odehrávali nejrůznější vystoupení pro zpestření plesu. Moderátor měl být vždy přítomen a ono vystoupení uvést. Jenomže se tak nestalo, moderátor nebyl během půl hodiny k nalezení a tak se vše čím dál tím víc vzdalovalo od časového plánu. Studenti – organizátoři tak znervózněli, že poté nikdo nechtěl před publikum předstoupit a uvést vystupující. Naštěstí je dobré mít spontánní kamarády. Jeden to moderátorovi natřel přímo na jevišti, a i když se nejednalo o profesionála a nazval tanec Tango Rumbou, publikum se alespoň nad celou situací pobavilo. A možná se tak zrodil další moderátor.

Pokladník, který si za svou funkci tajně platí
Není nad to, když jeden ze spolužáků, který dostane tak důležitou a zodpovědnou roli pokladníka, vede své účtování po pofiderních papírech. A uschovávání účtenek nepovažuje za důležité. Situace, kdy se třídě záhadně ztrácejí peníze z fondu, který spravuje nějaký nezodpověda, určitě není neobvyklá. Je třeba si proto na to dát pozor. Správné vedení financí a vyúčtování, by proto do rukou měla vždy dostat zodpovědná osoba. Ve většině škol, je k dispozici trezor, kde po dohodě s třídní učitelkou místo pro naspořené penízky na maturitní ročník určitě bude. Finanční stránku by bylo dobré obecně řešit s třídní učitelkou, protože se často jedná o značnou sumu, kterou třída spoří a vybírá na nejrůznější akce.

Jak nás kvůli mně vyhodili z maturitního večírku
„Chlastali jsme donesené pití, obsluha na to přišla. A když moji spolužáci prosili, ať nás tam nechají, že už to neuděláme, tak jsem za jejich zády ležérně prošel popíjejíc z donesené flaše šáňa :-D a už jsme všichni letěli …“

Pokračovat na další kapitoluPříklad rozpočtu a finance projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony
Akce maturitního ročníku.

Vylepšete komentářem tento obsah.