Možné přístupy a strategie rekonstrukce bytového jádra

Tato stránka je kapitolou šablony Rekonstrukce bytového jádra.

Samotnou rekonstrukci lze provést třemi způsoby:

1) Rekonstrukce na klíč stavební firmou
2) Rekonstrukce svépomocí
3)  Rekonstrukce kombinací obou přístupů

1. Klady a zápory realizace na klíč stavební firmou

Výhody:
+ zkušenosti stavební firmy
+ vhodnější pro nezkušené a nekvalifikované realizátory
+ záruka na dílo
+ pohodlí
+ rychlost

Nevýhody:
- nákladnější
- většinou menší pečlivost při realizaci
- čas strávený hledáním a výběrem firmy
- vybraná firma nemusí být až tak kvalitní

2. Klady a zápory rekonstrukce svépomocí (samostatná realizace)

Výhody:
+ nalezení nejnižších cen
+ smysl pro detail
+ seberealizace

Nevýhody:
- většinou časově náročnější
- bez záruky
- záleží na zkušenosti a šikovnosti
- možné vícenáklady z důvodu neodbornosti (opravy)
- většinou chybí zkušenosti s přestavbou

3. Klady a zápory kombinovaného přístupu

Výhody:
+ Využití výhod předchozích přístupů
+ Možnost minimalizovat náklady

Nevýhody:
- složitější koordinace
- prokazování záruky může být složitější, než když vše realizuje jedna firma

Všechny klady i zápory ve většině případů záleží na typu rekonstrukce, zkušenostech a kvalifikaci účastníků projektu. Velké rozdíly jsou také v samotných firmách a řemeslnících, takže pokud se s někým rozhodnete spolupracovat, pečlivý výběr je určitě na místě.

Pokračovat na další kapitoluObvyklé zainteresované strany.
Zpět na přehled obsahu šablony Rekonstrukce bytového jádra.

Vylepšete komentářem tento obsah.